Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (projekt nr 535 we wpisie wykazu prac legislacyjnych).

Po wejściu w życie nowych przepisów, systemem SENT zostanie objęty przewóz towarów z pozycji:

  • CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
  • CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.

Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów:

  • objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
  • w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

Jak zapewnia MF, zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT. Obsługa zgłoszeń nie zmieni się. Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru CN 2701 oraz CN 2704.

Zobacz również: Monitoring transportu w ramach SENT obejmie odpady i rozpuszczalniki >>

Sprawdź PROCEDURĘ:

Przewóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów >

Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów >