Do przepisów vatowskich zostaną wprowadzone szczegółowe zasady opodatkowania VAT transakcji realizowanych przy wykorzystaniu magazynów konsygnacyjnych tzw. call-off stock. Dodatkowo doprecyzowane będą także reguły dotyczące opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych. Zmianie ulegną również zasady korzystania z 0-proc. stawki VAT przez transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Dostawca towaru będzie miał obowiązek posiadania numeru VAT nabywcy.

Czytaj w LEX: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w księgach rachunkowych >

Handel unijny na nowych zasadach

Regulacje unijne, które zgodnie z opublikowanym projektem mają zostać wprowadzone do ustawy o VAT, przewidują m.in. wprowadzenie uproszczenia w myśl którego – pod pewnymi warunkami – w ramach procedury magazynu call-off stock na dostawcy ciążyć będzie wyłączne obowiązek wykazania WDT w państwie rozpoczęcia transportu towarów. Obowiązek wykazania WNT spoczywać będzie z kolei na nabywcy, analogicznie jak ma to miejsce w standardowych transakcjach towarowych pomiędzy dwoma podatnikami.

 

Uproszczenia dla magazynów konsygnacyjnych

Jak tłumaczy Irmina Sobczuk z kancelarii Enodo Advisors, nowe przepisy mają wyeliminować przypadki, w których dostawca korzystający z magazynu konsygnacyjnego zmuszony jest do raportowania szeregu czynności: WDT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) oraz krajowej dostawy towarów w państwie, w którym towary zostaną dostarczone nabywcy.

- Dużym wyzwaniem dla podatników będzie dostosowanie się do nowych zasad rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych. Wprowadzona zostanie ogólna zasada, zgodnie z którą transakcją ruchomą będzie transakcja dokonywana do tzw. podmiotu pośredniczącego. W praktyce konieczna będzie weryfikacja dotychczas stosowanych przez podatników zasad rozliczania VAT, zwłaszcza przy stałych łańcuchach dostaw, gdyż mogą one nie odpowiadać nowym przepisom. Należy również pamiętać, że wiele interpretacji indywidualnych dotyczących transakcji łańcuchowych straci moc ochronną - wskazuje Grzegorz Keler, adwokat w kancelarii SPCG. 

Kolejne, nowe warunki do spełnienia

Jego zdaniem, stosowanie nowych, teoretycznie uproszczonych zasad, w praktyce będzie generować liczne wątpliwości. Definicja podmiotu pośredniczącego odwołuje się do organizacji lub wysyłki towaru, co w konsekwencji będzie wymagać każdorazowej analizy kwestii odpowiedzialności za transport. Szczególnie skomplikowana sytuacja będzie dotyczyć transakcji z udziałem więcej niż trzech podmiotów. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, w takim przypadku ustalenie dostawy ruchomej będzie wymagać sięgnięcia do treści umów pomiędzy uczestnikami transakcji. Keler tłumaczy, że aby zastosować stawkę 0-proc. VAT przy WDT, podatnicy będą musieli spełnić nowe przesłanki materialne. Konieczne będzie podanie przez nabywcę ważnego numeru VAT-UE, podczas gdy do tej pory zdaniem TSUE nawet brak takiego numeru nie mógł uniemożliwiać zastosowania przez dostawcę obniżonej stawki. Zerowa stawka nie będzie mogła być zastosowana również w przypadku niezłożenia w terminie prawidłowo sporządzonej informacji podsumowującej.

Zasadnicza część nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: Problematyczne dokumentowanie usług dla potrzeb VAT >>

Obowiązkowy split payment nie załatwi sprawy >>