Stosowanie procedury VAT-marża regulują przepisy ustawy o VAT. Resort finansów wskazał w specjalnym komunikacie, że ten sposób rozliczenia podatku może być stosowany tylko wówczas, gdy kupiono towar używany i zakup nie był opodatkowany VAT przez dostawcę. Zazwyczaj w procedurze VAT-marża sprzedawane są towary używane, kupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami. Nie jest zatem prawnie możliwe stosowanie procedury VAT-marża do dostaw towarów nowych.

VAT-marża może być nadużyciem

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że zastosowanie procedury VAT-marża do dostaw towarów nowych jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, co skutkuje powstaniem zaległości podatkowej oraz sankcji VAT. Dodatkowo, skorzystanie z tego mechanizmu, przy jednoczesnym odliczeniu podatku naliczonego od zakupu towarów, może prowadzić do powstania zaległości podatkowej oraz sankcji VAT. Resort podkreśla, że nie jest możliwe kupowanie telefonów komórkowych, rozliczanie tego zakupu w schemacie odwróconego obciążenia i następnie sprzedaż w procedurze VAT-marża.

Resort powiadomi o błędzie mailem lub SMS

Podatnicy, u których stwierdzono obrót tego rodzaju asortymentem, opodatkowany w procedurze VAT-marża, otrzymają powiadomienia o stwierdzonych przypadkach stosowania tej procedury w zakresie nowych towarów. Powiadomienie dotrze jako:
- e-mail z adresu: jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl – na adresy elektroniczne lub
- wiadomość tekstowa SMS – na numery telefonów.
Powiadomienia będą opatrzone podpisem „Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków".

Co istotne, pisma będą miały charakter informacyjny. Nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i wiadomości SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

Resort podpowiada, że w przypadku otrzymania powiadomienia, wszelkie pytania i wątpliwości, a także wyjaśnienia co do prawidłowości rozliczenia VAT z wykorzystaniem procedury VAT-marża, należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych, które zostaną powiadomione o sprawie.

Sprawdź więcej
- Ewidencja podatku od towarów i usług przy opodatkowaniu VAT marża >>
- Faktura - procedura marży >>