W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

 

 

 

Organ podatkowy stwierdził jednak, że podatnik nie może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup usługi dostępu do internetu. Jego zdaniem tego typu wydatek nie spełnia kryteriów indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz również: Podatku od najmu mieszkania można uniknąć >>

Jedzenie od szefa nie jest przychodem pracownika >>

Przedsiębiorca nie kupi okularów na koszt firmy >>

 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że wydatek na opłacenie korzystania z sieci internetowej nie może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest fakt, że tego typu wydatek – na warunkach przez ustawodawcę określonych – może być odliczony w ramach tzw. ulgi internetowej.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.371.2018.1.MK