Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail, które zawierają informacje o pomyślnie wysłanych zeznaniach do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Udostępnione przez Krajową Administracje Skarbową zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38, PIT-36 i PIT-28 dostępne są jednak wyłącznie w usłudze Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl.

MF i KAS nie wysyłają do podatników żadnych wiadomości e-mail podczas składania zeznań podatkowych.

Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać.

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zasada ta wynika ze zmiany przepisów ustawy o PIT. Zgodnie z ostatnią nowelizacją, zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zobacz również: W sobotę rozpoczyna się sezon rozliczeń rocznego PIT za 2019 rok >>

Zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się natomiast w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – na rozliczenie są więc tylko dwa tygodnie. Jeżeli ostatni dzień lutego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zatem zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2020 r.