Przypominamy, że w przypadku wystąpienia braku możliwości terminowego przekazania dokumentów w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa spowodowanego jego awarią minister finansów ma możliwość wyznaczenia nowych terminów przekazania poszczególnych dokumentów i poinformowania o tym na stronie internetowej resortu