Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, w ramach Programu Ostrzegania Przedsiębiorców (POP), Krajowa Administracja Skarbowa będzie dzieliła się swoimi informacjami i wynikami analiz, aby pomóc podmiotom gospodarczym lepiej identyfikować ryzykowne transakcje oraz unikać nieświadomego udziału w oszustwie z wykorzystaniem konstrukcji podatku VAT. Program ma być formą bezpośredniej komunikacji między administracją, a przedsiębiorcami. Według MF, analogiczne rozwiązanie jest rekomendowane przez Komisję Europejską i  stosowane w innych krajach Unii Europejskiej.

 

Pisemne ostrzeżenia od KAS

- KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z rekomendacją zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego kontrahenta. Ostrzeżenie takie będzie wysyłane do indywidualnych podmiotów, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych, którymi dysponuje KAS. Działanie to nie będzie ingerencją w kontakty handlowe ani w dobór kontrahentów. Naszym celem jest poinformowanie przedsiębiorcy o istniejącym zagrożeniu nieświadomego udziału (jako bufor) w oszustwie karuzelowym. Chcemy stworzyć system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców. Po otrzymaniu sygnału od nas będą oni mogli podjąć odpowiednie działania aby zweryfikować rzetelność swoich kontrahentów i zabezpieczyć się przed skutkami uczestnictwa w nielegalnym procederze – wyjaśnia wiceminister finansów i zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski.

Zobacz również: NSA: Nie można oczekiwać od organu, aby domyślał się faktów >>

Weryfikacja kontrahentów konieczna

Dlatego KAS zaleca weryfikację wiarygodności partnerów handlowych w oparciu o Metodykę w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Podjęcie przez podatnika działań tam wskazanych ma, jak deklaruje resort finansów, istotnie zwiększyć prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności. Rekomenduje też zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jako metody płatności gwarantującej pewność wywiązania się z obowiązków podatkowych i ochronę przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z uwikłania w oszustwo podatkowe.

 


Jednocześnie MF przypomina, że oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. - To działanie umyślne a nie przypadkowy błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Celem działania przestępców są  duże, często wielomilionowe kwoty, osiągane dzięki nielegalnemu procederowi ‒ ostrzega MF. Podkreśla, że zgodnie z unijną zasadą swobodnego przepływu towarów, ich dostawa między krajami UE jest opodatkowana stawką 0 proc. VAT. Dlatego największe straty w przychodach budżetu państwa wynikają z unikania płacenia VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów (WNT) i ich sprzedaży przez zaangażowanie w proceder tzw. znikających podatników oraz wyłudzania zwrotu VAT w związku z rzekomymi dostawami wewnątrzwspólnotowymi (WDT).

Najbardziej zaawansowane są oszustwa o charakterze karuzelowym, w których występują elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT lub uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT. Może on być bardzo wysoki, zwłaszcza przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych oszustów.