Jak wynika z uzasadnienia, nie udało się spełnić założeń ustawodawcy, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z tytułu wydobycia gazu łupkowego. Wbrew prognozom nie nastąpił w Polsce rozwój jego wydobycia. Cały czas podstawowym źródłem surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.

Zdaniem MF, obecnie złoża łupkowe, jakie się znajdują na terytorium Polski, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji. Argumentem likwidacji podatku jest także fakt, że oddziałuje on potencjalnie na niewielką liczbę podmiotów, głównie z udziałem Skarbu Państwa, zajmujących się wydobywaniem węglowodorów.

Zobacz również: Będą kolejne uproszczenia w podatkach i rachunkowości >>

Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła zbyt rygorystyczne >>