Niewątpliwie wzrośnie konkurencja, co może przełożyć się na obniżenie cen usług księgowych. Jest jednak duża szansa, że klienci, którzy zdecydują się na powierzenie ksiąg tańszemu podmiotowi mogą chcieć wrócić (np. po pierwszej kontroli). Istotnej wagi nabiera zatem jakość świadczonych usług.

Zobacz: Czynności doradztwa podatkowego nie tylko dla doradców >>

Z kolei sami doradcy podatkowi, którzy zawodowo skupiają się na prowadzeniu PKPiR lub ksiąg rachunkowych, mogą rezygnować ze swojego statusu, dzięki czemu oszczędzą chociażby na składkach na rzecz Izby. Co prawda będzie to oznaczało brak możliwości reprezentacji podatnika przed organami podatkowymi i sądami oraz formalny brak możliwości udzielania porad, ale wielu doradców (w szczególności młodych) i tak nie ma doświadczenia sądowego, a w urzędzie skarbowym wystarczy dobrze poinformować podatnika, co ma mówić. Jeżeli zaś chodzi o udzielanie porad, to zawsze może być to element usługi księgowej nie podlegający odrębnemu fakturowaniu.

Koszt składek członkowskich nie jest jednak duży, a zrezygnowanie ze statusu doradcy podatkowego pozbawia dostępu chociażby do szkoleń organizowanych przez samorząd, czy imprez integracyjnych. Jest to duży minus rezygnacji, bo szkolenia takie są dla doradców organizowane po bardzo niskich cenach, a w kuluarach imprezy można wymienić poglądy czy skonsultować zawiłe zagadnienie.

Rezygnacja obniża także status osoby świadczącej usługi. Może to być istotne w szczególności w małych miejscowościach, gdzie jest niewielka konkurencja - posiadanie wpisu na listę doradców podatkowych może być w tym momencie kluczowe dla pozyskania klienta. Inaczej wygląda sytuacja w dużym mieście, gdzie po pierwsze jest większa konkurencja, a po drugie większa liczba potencjalnych klientów. Wielu z nich traktuje księgowość jako zło konieczne i szuka najtańszej oferty. Jednak po pewnym czasie orientują się, że jakość ma swoją cenę.

Zobacz też: Deregulacja ogranicza czynności zastrzeżone dla doradców podatkowych >>

Fragment komentarza opublikowanego w programie Vademecum Doradcy Podatkowego