W przedmiotowej sprawie pewien mężczyzna zapytał fiskusa, czy będzie musiał zapłacić PCC, jeżeli jego małżonka otrzyma pożyczkę od spółki z o.o., w której ona zostanie udziałowcem. Zdaniem podatnika nie, gdyż spółka będzie udzielała pożyczek w ramach działalności gospodarczej, w związku z czym będzie ona działała jako podatnik VAT. Zdaniem podatnika w tym przypadku czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała przepisom ustawy o VAT. Fiskus się zgodził, ale z innych względów.

Fiskus przywołał tu art. 4 ustawy o PCC, który określa podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy w przypadku umowy pożyczki ciąży na biorącym pożyczkę. A w tym przypadku mężczyzna nie jest pożyczkobiorcą. Pożyczkobiorcą jest jego żona. Dlatego według fiskusa w sytuacji udzielenia pożyczki na rzecz żony, na mężu jako podmiocie niewymienionym w art. 4 ustawy o PCC, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 czerwca 2015 r., sygn. akt IBPB-2-1/4514-61/15/AD, LEX nr 264662

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego