- Coraz łatwiej prowadzić biznes w Polsce - taki wniosek sformułował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w liście do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. Łatwości prowadzenia interesów ma sprzyjać - według Rzecznika - zmniejszająca się z roku na rok liczba decyzji organów skarbowych, związanych z wyłudzeniami tego podatku. To z kolei ma świadczyć o skuteczności działania przepisów zapobiegającym powstawaniu tzw. karuzel podatkowych. Te ostatnie bywały nakręcane przez oszustów, wciągających uczciwych przedsiębiorców do oszukańczych schematów.

 

Rzecznik odniósł się do danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, dotyczących liczby decyzji wydawanych na podstawie art. 88 ust. 3a pkt t lit a lub b ustawy o VAT. To przepisy wyłączające możliwość odliczenia VAT naliczonego w przypadkach, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane albo podają kwoty niezgodne z rzeczywistością. Pozorna sprzedaż jest zaś jednym z elementów oszustwa karuzelowego.

Według MF liczba takich decyzji spada z roku na rok. Poniższe dane dotyczą okresów sprawozdawczych z poszczególnych lat, a nie dat wydania decyzji.

  • 2016 r. - 3171 decyzji
  • 2017 r. - 1525 decyzji
  • 2018 r. - 1168 decyzji
  • 2019 r. - 644 decyzje
  • 2020 r. - 179 decyzji
  • 2021 r. - 62 decyzje.

W piśmie do MF Adam Abramowicz zwraca uwagę, że w ostatnich latach wprowadzono szereg przepisów przeciwdziałających takim wyłudzeniom. Chodzi o tzw. białą listę VAT, na której można weryfikować uczciwość partnera biznesowego, a także mechanizm podzielonej płatności i obowiązek wysyłania jednolitych plików kontrolnych. Rzecznik przyznaje, że ostatnio spada liczba wpływających do niego wniosków od przedsiębiorców, dotyczących "karuzelowych" nieprawidłowości.

- Dzięki przeciwwyłudzeniowym działaniom Ministerstwa Finansów, tysiące małych i średnich firm nie muszą już obawiać się kłopotów związanych z nieświadomym udziałem w nieuczciwych transakcjach i związanym z tym obowiązkiem zwrotu naliczonego VAT - zauważa Rzecznik. Przypomina on, że takie sytuacje bywały w przeszłości realnym zagrożeniem dla prowadzenia działalności gospodarczej, a nierzadko kończyły się upadłością firm działających od wielu lat.

 

Sprawdź również książkę: Faktura VAT 2022 >>