Od nowego roku zacznie obowiązywać zmodyfikowana wersja formularza CRS-1. Będą to CRS-1(2) i CRS-1(3). Zmiana ta wynika z przepisów wprowadzonych ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Jak tłumaczy MF, formularze zostały uzupełnione o nowy element AccountTreatment (“Typ rachunku”). Służy on przekazaniu informacji, czy dla rachunku otwartego w okresie przejściowym uzyskano lub nie oświadczenie o rezydencji podatkowej jego posiadacza.

Od 1 stycznia 2020 r. oba formularze zastąpią obecnie stosowany CRS-1(1). Formularze CRS-1(2) oraz CRS-1(3) są dostępne na stronach Ministerstwa Finansów gov.pl/kas oraz na podatki.gov.pl. Wkrótce zostanie tam również zamieszczony opis elementów formularza wraz z instrukcją jego wypełnienia.

Powiadomienia CBC-P tylko elektronicznie

Resort finansów przypomniał jednocześnie, że zmienił się także sposób przekazywania powiadomienia CBC-P(2). Od 30 kwietnia 2019 r. CBC-P składane jest wyłącznie elektroniczne, bez względu na rok obrotowy podmiotu składającego. W przypadku powiadomienia CBC-P złożonego przed 30 kwietnia 2019 r., stosuje się wyłącznie przepisy obowiązujące przed nowelizacją. Oznacza to powiadomienie w wersji papierowej, bez względu na okres trwania roku obrotowego podmiotu. Formularz CBC-P(2) jest dostępny na stronach Ministerstwa Finansów gov.pl/kas oraz na podatki.gov.pl.

 

Formularz FAT-1 i CBC-R bez zmian

Jak informuje MF, formularz FAT-1(4), który służy polskim instytucjom finansowym do przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (o których mowa w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA), nie zmieni się. Oznacza to, że będą w nim przekazywane informacje o rachunkach raportowanych za 2019 r. Nie zmieni się również formularz CBC-R(1) do przekazywania informacji o grupie podmiotów.

Zobacz również: Tajemnica bankowa nie stanowi już bariery do wymiany informacji dla celów podatkowych >>