Z badania zaprezentowanego w raporcie CFO czują dokręcenie fiskalnej śruby wynika dodatkowo, że tylko 27 proc. dyrektorów finansowych nie zauważyło zmian w podatkach. W zeszłym roku takich odpowiedzi było aż 57 proc. Tylko 1 proc. badanych uważa natomiast, że polityka podatkowa urzędów skarbowych uległa złagodnieniu. W poprzednim badaniu nie było ani jednej takiej odpowiedzi.

Zobacz również: Prof. Modzelewski: Zachowania fiskusa nie da się przewidzieć >>

Sprawozdawczość i przepisy podatkowe najbardziej problematyczne 

Na pytanie o obszary, w których odczuwalne są najsilniejsze zmiany, 61 proc. dyrektorów finansowych wskazało na kwestie dotyczące wymagań sprawozdawczych wobec podatników. 66 proc. zwróciło uwagę na zaostrzenie przepisów podatkowych. 30 proc. badanych uważa natomiast, że decyzje urzędów są wydawane na korzyść firmy rzadziej niż dotąd.

 


Zmiana nastrojów wśród dyrektorów

Dariusz Gałązka, partner w Grant Thornton, tłumaczy, że zmiana nastrojów w większości podyktowana jest częstymi nowelizacjami przepisów prawa podatkowego. Wprowadzenie szeregu mechanizmów, które zdaniem rządu mają zapobiegać unikaniu opodatkowania, jest odbierane negatywnie. Gałązka zwraca uwagę, że każdy z podatników czuje obawę przed podjęciem decyzji dotyczącej kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych. - Co więcej, zmiany prawa podatkowego, w tym nakładanie coraz większej liczby obowiązków informacyjnych, nie do końca są spójne z oczekiwaniami i zachętami do podejmowania przez firmy działań prorozwojowych, mających powodować wzrost gospodarczy – podsumowuje.