„Jakość usług” jest pojęciem, które w dyskusjach o audycie przewija się nieustannie. Jak podkreślają organizatorzy, znaczenie oraz stopień skomplikowania tego zagadnienia sprawiły, że tegoroczna edycja Doroczna Konferencja Audytingu będzie trwała aż dwa dni – wypełnionych panelami dyskusyjnymi oraz warsztatami. Licznie zaproszeni eksperci – zarówno biegli rewidenci, jak i osoby reprezentujące inne branże – postarają się odpowiedzieć na pytania o to, jak utrzymać wysoką jakość pracy biegłych rewidentów, jak dbać o interes publiczny, jak zbudować odporność na presję oczekiwań różnorodnych interesariuszy czy jak zachować niezależność w formułowaniu opinii.

XXII Doroczna Konferencja Audytingu odbędzie się w formule online w dniach 13-14 października 2021, a jej hasłem przewodnim będzie „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”.

Zobacz również: Codzienność księgowych i doradców podatkowych niczym górska kolejka >>

 

Tematy paneli dyskusyjnych:

  • Przyszłość zawodu, interes publiczny i rola biegłych rewidentów
  • Znaczenie jakości usług atestacyjnych biegłego rewidenta – determinanty i bariery
  • Postrzeganie biegłych rewidentów poprzez jakość usług innych niż badanie sprawozdań finansowych
  • Samorząd zawodowy wsparciem dla jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów

 

Tematy warsztatów:

  • Nowe standardy zarządzania jakością
  • Zmiany regulacyjne
  • Cybersecurity

Program konferencji dostępny jest na stronie>>.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny i zalicza 14 godzin samokształcenia.

Rejestracja jest już uruchomiona – można jej dokonać na stronie.

Serwis Prawo.pl jest patronem medialnym wydarzenia.