Ujawnieniu w rejestrze podlegać ma kwota stanowiąca sumę należności pieniężnych, z których spłatą dłużnik zalega wobec jednego wierzyciela. Do kwoty tej nie będą wliczane odsetki, kary pieniężne i opłaty związane z ujawnianą należnością.

Zobacz: Ministerstwo Finansów też założy rejestr dłużników >>

"Za takim rozwiązaniem przemawia jego prostota oraz minimalne ryzyko popełnienia ewentualnych błędów związanych ze zmieniającą się wysokością należności" - tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu.

Zobacz też:

Rejestr dłużników publicznych zagrozi prywatności? >>

Nowy rejestr dłużników podatkowych to dodatkowe wpływy do budżetu >>

Podatkowe rejestry podmiotowe powinny realizować funkcję fiskalną >>

"Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym" - publikacja dostępna jest w księgarni internetowej "Profinfo" >>>