W książce "Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym" czytelnicy znajdą informacje na temat:

• zasad i warunków rejestracji przedsiębiorców (począwszy od rejestracji w CEIDG, KRS, rejestrze REGON, skończywszy na rejestracji dla celów podatkowych, dla potrzeb opodatkowania różnymi rodzajami podatków),

• trybów postępowań administracyjnych i podatkowych,

• zagadnienia podmiotowości podatkowej osób fizycznych, osób prawnych i ich oddziałów, podmiotów gospodarczych, organizacji pożytku publicznego, organów władzy publicznej, płatników podatków i wielu innych podmiotów,

• kwestii, czy w aktualnym stanie prawnym prowadzone w Polsce podatkowe rejestry podmiotowe realizują funkcję fiskalną finansów publicznych w racjonalny sposób, który ogranicza ryzyko utraty należnych wpływów z podatków.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków, m.in.: urzędników administracji podatkowej, doradców podatkowych, radców prawnych, księgowych i konsultantów prawnych, a także dla podmiotów gospodarczych. Zainteresuje również decydentów i twórców prawa.

"Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym"

- publikacja dostępna jest w księgarni internetowej "Profinfo" >>>