W wydanej kilka dni temu interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.84.2019.2.PB dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że w przypadku darowizny pieniędzy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jest m.in. fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Jeśli pieniądze są przekazywane w gotówce - z ręki do ręki – a potem wpłacone samodzielnie na konto bankowe, powyższy warunek nie jest spełniony. Tym samym warunek uprawniający do zwolnienia nie jest spełniony.

Sprawdź w LEX: Czy spłata kredytu hipotecznego rodziców przez syna stanowi darowiznę? >

 


Najbliższa rodzina nie płaci podatku

Obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn zależy od dwóch podstawowych kwestii. Ważne jest po pierwsze – kto komu darowiznę lub spadek przekazuje, po drugie – jaka jest wartość prezentu czy spadku. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn dzielą bowiem podatników na kilka grup.

Sprawdź w LEX: Jak liczyć limit darowizny zwolnionej od podatku od spadków i darowizn? >

Jedną z nich jest tzw. grupa zerowa. Przepisy zaliczają do niej najbliższą rodzinę (małżonkę, małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę). Może być ona zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół roku. Drugim jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku >

Jak wynika z omawianej interpretacji, darowizna pieniędzy od rodziców w formie gotówki i następnie ich wpłata na konto w banku nie daje prawa do zwolnienia z podatku. To zresztą nie pierwsza restrykcyjna odpowiedź skarbówki. Niedawno fiskus uznał również, że skoro środki pieniężne zostały przekazane wnioskodawczyni w formie gotówkowej, nawet w siedzibie banku, nie został spełniony warunek dający prawo do zwolnienia. W takim przypadku nie ma bowiem możliwości udokumentowania otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy. Bez znaczenia są natomiast motywy, jakimi kierowały się strony darowizny decydując się na przekazanie darowizny w formie gotówki (interpretacja z maja br. nr 0111-KDIB2-2.4015.50.2019.3.MZ).

 

NSA dopuszcza gotówkę

Organy podatkowe ignorują jednak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z kwietnia br. (sygn. akt I FSK 1470/170, który uznał, że przekazywanie pieniędzy w formie gotówkowej nie ogranicza prawa do skorzystania ze zwolnienia. Sąd podkreślił w nim, że jeśli samo przekazanie darowizny jest oczywiste i nie pozostaje kwestią sporną, a otrzymane pieniądze następnie są wpłacane przez obdarowanego na konto bankowe, prawo do zwolnienia z podatku zostaje zachowane.

Zobacz również:
Dochody młodych już bez podatku >>

Nie każdy dostanie odpowiedź skarbówki >>
Karnety medyczne i sportowe kosztem pracodawcy >>

To nie koniec problemów

Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w TAX PFK, zwraca uwagę, że dla fiskusa problematyczne są również sytuacje, w których darowizna przekazywana jest na inne konto niż obdarowanego. Na szczęście podatnikom przychodzi tu z pomocą NSA (wyrok sygn. akt II FSK 1873/16). - Oznacza to zatem, że np. w sytuacji wskazania przez dziecko rachunku bankowego dewelopera, na który rodzic bezpośrednio przekaże pieniądze, będzie można skorzystać ze zwolnienia z podatku całej kwoty darowizny – podkreśla Symotiuk.

Czytaj w LEX: Darowizna środków pieniężnych między małżonkami posiadającymi wspólne konto, a zwolnienie podatkowe >

Zobacz również: Przepisy o podatku od spadków i darowizn najeżone pułapkami >>