Obowiązujące obecnie przepisy rozporządzenia ministra finansów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru PCC od umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej umożliwiły brak obowiązku pobierania podatku od umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Na jego podstawie podatku aktualnie nie pobiera się do 31 grudnia 2019 r. W sierpniu 2019 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało systemowe zwolnienie z PCC sprzedaży i zamiany wirtualnych walut i nowelizację ustawy o PCC. Ustawa nie została jednak zmieniona.

Z tego względu konieczne stało się wydanie kolejnego rozporządzenia. Jeśli zostanie podpisane, do końca czerwca przyszłego roku pobór PCC od sprzedaży i zamiany walut wirtualnych zostanie zawieszony.

Zobacz również: Bitcoiny bez podatku od czynności cywilnoprawnych >>

Handel bitcoinami bez PCC >>

Użytkowników bitcoinów czekają kolejne problemy z opodatkowaniem >>