Zgodnie z obecnymi przepisami, za fakturę uznaje się dokument potwierdzający np. przejazd płatną autostradą lub bilet autobusowy, czy kolejowy na odległość nie mniejszą niż 50 km. Ministerstwo Finansów zaproponowało zniesienie tego limitu.

Efektem zmian będzie uproszczenie stosowania przepisów. Dzięki nim przewoźnik uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jak podkreśla MF, jest to bardzo kłopotliwy obowiązek, szczególnie gdy bilet nie jest kupowany w biurze przewoźnika, a np. w dworcowej kasie czy bezpośrednio u kierowcy.

- Jednocześnie zmiana pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT, na podstawie biletów, bez względu na liczbę przejechanych kilometrów. Oczywiście mówimy o sytuacji, gdy zakup ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. w przypadku podróży służbowej – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski. 

Jednocześnie Ministerstwo Finansów planuje uproszczone raportowanie tego typu faktur w JPK_VAT z deklaracją.

Proponowane rozporządzenie będzie pierwszym aktem wdrażającym do polskiego systemu pakiet Slim VAT 2.

 

Zmiany w pakiecie Slim VAT 2

Jak podkreśla Jan Sarnowski, Slim VAT 2 to pakiet 15 uproszczeń w rozliczeniu podatku VAT. - Podatnicy nie będą już musieli wskazywać choćby przyczyny korekty faktur, zrezygnujemy także z duplikatów faktur jako instytucji obowiązkowych. Wydłużymy również możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Większość rozwiązań realizowana będzie poprzez zmiany o charakterze ustawowym. Projekt jest już gotowy, czeka na wpis do wykazu prac Rady Ministrów. Proponowane zmiany wejdą w życie w styczniu 2022 r. Jeśli uproszczenie można wprowadzić rozporządzeniem, a tak jest w przypadku uznania biletu za fakturę, wdrażamy je znacznie szybciej – tłumaczy wiceminister.

Zobacz również: MF szykuje duże zmiany w zwrotach VAT dla podróżnych >>

Projekt rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (nr 353 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Do 7 maja 2021r. można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych i opiniowania pod adresem: Sekretariat.PT@mf.gov.pl albo faksem na numer (22) 694-30-73.