Działanie systemu monitoringu będzie rozszerzone. Celem zmian ma być dalsze uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym i olejem napędowym przeznaczonym do celów opałowych. Dodatkowo, dokumenty papierowe nie będą już stosowane. Jak wynika z uzasadnienia, zmiany zmierzają do odstąpienia od systemu oświadczeń papierowych składanych przy sprzedaży oleju opałowego pomiędzy sprzedawcami (pośredniczącymi podmiotami olejowymi), a ostatnim etapem łańcucha jego dostaw, podmiotami zużywającymi olej opałowy do celów opałowych z niższą stawką akcyzy.

 

Szerszy zakres monitoringu

System monitoringu obejmie także obrót olejami opałowymi bez względu na jego ilość. Ma to na celu usprawnienie systemu kontroli. Do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzona zostanie definicja pośredniczącego podmiotu olejowego i zużywającego podmiotu olejowego. Pojawi się także obowiązek złożenia przez te podmioty zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Nowelizacja przepisów ma również określić organy podatkowe właściwe w sprawach rejestracji pośredniczących podmiotów olejowych i zużywających podmiotów olejowych.

Zobacz więcej: Rząd uszczelnia obrót olejem opałowym >>