Z zapowiedzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 11 lipca 2019 roku wynikało, że nowy wzór formularza ZUS RCA zostanie przygotowany i opublikowany w styczniu 2020 roku. Dopiero jednak 17 stycznia 2020 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 81)  rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i  ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów. To w nim określony został nowy wzór formularza ZUS RCA.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, będzie on obowiązywał od 1 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że płatnicy składek nadal nie mają wzoru, na którym powinni raportować do ZUS wysokość wnoszonych wpłat do PPK i jeszcze przez 4 miesiące będą zgłaszać należne wpłaty do PPK na starym druku.

Zobacz procedury w LEX:

Nowe pola w formularzu

W nowym formularzu pojawiło się nowe pole 28, w którym płatnik będzie mógł wpisać wysokość wpłat wniesionych do PPK. Do końca maja 2020 roku pracodawcy będą nadal tę informację wpisywać w polu nr 27 dotyczącym kwoty obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.

Czytaj w LEX: Wpłaty na PPK >

Pracodawcy, którzy prowadzą PPE (np. ze składką 2 proc., które nie zwalnia z obowiązku tworzenia PPK) i równolegle utworzyli PPK, do końca maja 2020 roku w polu nr 27 powinni wpisać łączną kwotę wniesioną do PPE i PPK.

Czytaj również: Inspekcja nie może ścigać pracodawców nakłaniających do rezygnacji z PPK

Nowy wzór formularza, w części dotyczącej imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, zawiera ponadto - w bloku III.B oraz IV.B – nowe pole 28, zatytułowane: „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”. Natomiast w polu 27 niezmiennie pracodawcy będą raportowali wysokość składek wniesionych do Pracowniczych Programów Emerytalnych.

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

W praktyce oznacza to, że zarówno pracodawcy I kohorty, jak i II kohorty, będą musieli funkcjonować i procedować na starych wzorach. Pomimo tego, że omawiana zmiana jest prosta, to ministerstwo z jej przygotowaniem czekało ponad rok od uchwalenia ustawy o PPK, a wejdzie ona w życie po 11 miesiącach funkcjonowania PPK w dwóch kohortach pracodawców.

Oskar Sobolewski - prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego

Czytaj również: Wojewódka: Prognozy wielkości aktywów zgromadzonych w ramach PPK nie nastrajają pozytywnie