Pomimo, że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie od 1 stycznia 2019 roku, a stosowanie przepisów do największych firm rozpoczęło się od 1 lipca, to de facto PPK działa dopiero kilka miesięcy. W 4 tys. największych firm w Polsce uruchomienie PPK miało miejsce co do zasady w IV kwartale. To wtedy podmioty zatrudniające zawierały umowy o zarządzanie PPK oraz zapisywały pracowników do PPK poprzez zawarciu umowy o prowadzenie. Natomiast pierwsze znaczące wpłaty pojawiły się dopiero w grudniu 2019 roku.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

 


Dane o aktywach funduszy zdefiniowanej daty przedstawione przez KNF na koniec 2019 roku wskazują, że łącznie na rachunkach PPK znajdowało się 84,7 mln zł. Najwięcej środków zgromadziły fundusze zarządzane przez PKO TFI – 28,7 mln zł, na podium uplasowały się jeszcze dwie firmy z pomarańczowym logo - Nationale-Nederlanden PTE S.A. z wynikiem 11,3 mln zł aktywów oraz NN Investment Partners TFI S.A. – 9,4 mln zł aktywów.

 

Pół roku funkcjonowania PPK pokazuje, że program dodatkowego długoterminowego oszczędzania dopiero rusza, a aktywa funduszy będą powoli zwiększać się. Wśród liderów rynku dominują firmy o charakterze spółek skarbu państwa. Łączenie zebrały 40,9 mln zł czyli 48,3% wszystkich aktywów (PKO TFI – 28,7 mln zł, PZU TFI – 9,0 mln zł, Pekao TFI – 3,1 mln zł, Pocztylion-Arka PTE – 60 tys. zł oraz PFR TFI – 1,5 tys. zł).  Tak znacząca dominacja podmiotów państwowych z całą pewnością nie służy konkurencyjności oraz rozwojowi rynku kapitałowego. Wydaje się, że w interesie wszystkich oszczędzających jest jak największa konkurencja oraz różnorodność instytucji finansowych oferujących produkt PPK. 

Sprawdź w LEX:

Czytaj również: Podwyżka płacy minimalnej korzystna dla najmniej zarabiających uczestników PPK

 

 

Zarządzający Nazwa funduszu zdefiniowanej daty (FZD) Wartość aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty (w zł) Nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej oferującego PPK
AEGON PTE S.A. Aegon PPK 2025 DFE 19 617,69  
AEGON PTE S.A. Aegon PPK 2030 DFE 30 926,21  
AEGON PTE S.A. Aegon PPK 2035 DFE 38 377,37  
AEGON PTE S.A. Aegon PPK 2040 DFE 49 447,41  
AEGON PTE S.A. Aegon PPK 2045 DFE 45 299,84  
AEGON PTE S.A. Aegon PPK 2050 DFE 32 978,73  
AEGON PTE S.A. Aegon PPK 2055 DFE 19 940,46  
AEGON PTE S.A. Aegon PPK 2060 DFE 3 052,71  
    239 640,42  
Aviva Investors Poland TFI S.A. Aviva PPK 2025 300 992,60  
Aviva Investors Poland TFI S.A. Aviva PPK 2030 469 681,85  
Aviva Investors Poland TFI S.A. Aviva PPK 2035 762 533,91  
Aviva Investors Poland TFI S.A. Aviva PPK 2040 761 324,76  
Aviva Investors Poland TFI S.A. Aviva PPK 2045 640 233,63  
Aviva Investors Poland TFI S.A. Aviva PPK 2050 474 421,82  
Aviva Investors Poland TFI S.A. Aviva PPK 2055 204 691,85  
Aviva Investors Poland TFI S.A. Aviva PPK 2060 29 139,94  
    3 643 020,36  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2025 279 716,53  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2030 482 622,52  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2035 832 879,30  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2040 1 063 950,56  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2045 902 173,56  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2050 664 097,98  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2055 317 612,61  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2060 43 167,82  
AXA TFI S.A. AXA Emerytura 2065 -  
    4 586 220,88  
BNP Paribas TFI S.A. BNP Paribas PPK 2025 157 860,10  
BNP Paribas TFI S.A. BNP Paribas PPK 2030 316 351,75  
BNP Paribas TFI S.A. BNP Paribas PPK 2035 516 645,30  
BNP Paribas TFI S.A. BNP Paribas PPK 2040 547 939,85  
BNP Paribas TFI S.A. BNP Paribas PPK 2045 425 645,89  
BNP Paribas TFI S.A. BNP Paribas PPK 2050 212 475,62  
BNP Paribas TFI S.A. BNP Paribas PPK 2055 83 407,17  
BNP Paribas TFI S.A. BNP Paribas PPK 2060 11 507,27  
    2 271 832,95  
BPS TFI S.A. BPS 2025 -  
BPS TFI S.A. BPS 2030 -  
BPS TFI S.A. BPS 2035 -  
BPS TFI S.A. BPS 2040 -  
BPS TFI S.A. BPS 2045 -  
BPS TFI S.A. BPS 2050 -  
BPS TFI S.A. BPS 2055 -  
BPS TFI S.A. BPS 2060 -  
       
COMPENSA TUnŻ S.A. COMPENSA PPK 2025 95 603,74  
COMPENSA TUnŻ S.A. COMPENSA PPK 2030 133 301,77  
COMPENSA TUnŻ S.A. COMPENSA PPK 2035 216 032,51  
COMPENSA TUnŻ S.A. COMPENSA PPK 2040 190 468,33  
COMPENSA TUnŻ S.A. COMPENSA PPK 2045 139 335,87  
COMPENSA TUnŻ S.A. COMPENSA PPK 2050 94 680,98  
COMPENSA TUnŻ S.A. COMPENSA PPK 2055 40 712,79  
COMPENSA TUnŻ S.A. COMPENSA PPK 2060 7 122,20  
    917 258,19  
Esaliens TFI S.A. Esaliens 2025 97 855,18  
Esaliens TFI S.A. Esaliens 2030 162 320,83  
Esaliens TFI S.A. Esaliens 2035 251 911,73  
Esaliens TFI S.A. Esaliens 2040 340 886,28  
Esaliens TFI S.A. Esaliens 2045 345 749,67  
Esaliens TFI S.A. Esaliens 2050 305 227,18  
Esaliens TFI S.A. Esaliens 2055 133 403,46  
Esaliens TFI S.A. Esaliens 2060 22 275,31  
    1 659 629,64  
Generali Investments TFI S.A. Horyzont 2025 100 063,51  
Generali Investments TFI S.A. Horyzont 2030 187 729,73  
Generali Investments TFI S.A. Horyzont 2035 312 980,90  
Generali Investments TFI S.A. Horyzont 2040 412 448,76  
Generali Investments TFI S.A. Horyzont 2045 445 539,27  
Generali Investments TFI S.A. Horyzont 2050 348 918,16  
Generali Investments TFI S.A. Horyzont 2055 132 739,62  
Generali Investments TFI S.A. Horyzont 2060 6 089,56  
    1 946 509,51  
Investors TFI S.A. Investor PPK 2025 188 412,90  
Investors TFI S.A. Investor PPK 2030 240 499,16  
Investors TFI S.A. Investor PPK 2035 352 690,60  
Investors TFI S.A. Investor PPK 2040 341 077,14  
Investors TFI S.A. Investor PPK 2045 299 795,32  
Investors TFI S.A. Investor PPK 2050 183 478,79  
Investors TFI S.A. Investor PPK 2055 73 194,35  
Investors TFI S.A. Investor PPK 2060 8 445,39  
    1 687 593,65  
MILLENNIUM TFI S.A. Subfundusz Emerytura 2025 82 291,76  
MILLENNIUM TFI S.A. Subfundusz Emerytura 2030 138 869,30  
MILLENNIUM TFI S.A. Subfundusz Emerytura 2035 260 342,13  
MILLENNIUM TFI S.A. Subfundusz Emerytura 2040 259 941,86  
MILLENNIUM TFI S.A. Subfundusz Emerytura 2045 233 809,02  
MILLENNIUM TFI S.A. Subfundusz Emerytura 2050 155 851,85  
MILLENNIUM TFI S.A. Subfundusz Emerytura 2055 79 484,56  
MILLENNIUM TFI S.A. Subfundusz Emerytura 2060 9 341,66  
    1 219 932,14  
Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 629 326,31 NN Investment Partners TFI S.A.
Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 1 132 246,21 NN Investment Partners TFI S.A.
Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 1 837 797,81 NN Investment Partners TFI S.A.
Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 2 480 323,59 NN Investment Partners TFI S.A.
Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 2 626 820,88 NN Investment Partners TFI S.A.
Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 1 792 421,92 NN Investment Partners TFI S.A.
Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 723 913,74 NN Investment Partners TFI S.A.
Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 116 085,20 NN Investment Partners TFI S.A.
    11 338 935,66  
NN Investment Partners TFI S.A. NN Subfundusz Emerytura 2025 316 520,97 Nationale-Nederlanden PTE S.A.
NN Investment Partners TFI S.A. NN Subfundusz Emerytura 2030 818 573,65 Nationale-Nederlanden PTE S.A.
NN Investment Partners TFI S.A. NN Subfundusz Emerytura 2035 1 465 422,03 Nationale-Nederlanden PTE S.A.
NN Investment Partners TFI S.A. NN Subfundusz Emerytura 2040 2 205 270,30 Nationale-Nederlanden PTE S.A.
NN Investment Partners TFI S.A. NN Subfundusz Emerytura 2045 2 395 057,05 Nationale-Nederlanden PTE S.A.
NN Investment Partners TFI S.A. NN Subfundusz Emerytura 2050 1 600 405,34 Nationale-Nederlanden PTE S.A.
NN Investment Partners TFI S.A. NN Subfundusz Emerytura 2055 561 584,25 Nationale-Nederlanden PTE S.A.
NN Investment Partners TFI S.A. NN Subfundusz Emerytura 2060 44 506,64 Nationale-Nederlanden PTE S.A.
    9 407 340,23  
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro 125,85 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2025 396 821,63 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2030 703 983,15 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2035 771 977,24 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2040 552 573,79 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2045 388 568,24 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2050 198 713,55 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2055 90 812,44 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2060 12 714,22 TFI PZU S.A.
Pekao TFI S.A. Pekao PPK 2065 - TFI PZU S.A.
    3 116 290,11  
PFR TFI S.A. PFR PPK 2025 293,35  
PFR TFI S.A. PFR PPK 2030 408,49  
PFR TFI S.A. PFR PPK 2035 233,57  
PFR TFI S.A. PFR PPK 2040 192,68  
PFR TFI S.A. PFR PPK 2045 156,95  
PFR TFI S.A. PFR PPK 2050 108,38  
PFR TFI S.A. PFR PPK 2055 112,82  
PFR TFI S.A. PFR PPK 2060 70,09  
    1 576,33  
PKO TFI S.A. PKO EMERYTURA 2025 2 156 060,39  
PKO TFI S.A. PKO EMERYTURA 2030 3 398 313,25  
PKO TFI S.A. PKO EMERYTURA 2035 5 560 118,04  
PKO TFI S.A. PKO EMERYTURA 2040 6 393 872,83  
PKO TFI S.A. PKO EMERYTURA 2045 5 668 971,85  
PKO TFI S.A. PKO EMERYTURA 2050 3 748 254,29  
PKO TFI S.A. PKO EMERYTURA 2055 1 587 113,69  
PKO TFI S.A. PKO EMERYTURA 2060 213 592,87  
    28 726 297,21  
Pocztylion-Arka PTE S.A. PPK Pocztylion 2025 DFE 11 089,50  
Pocztylion-Arka PTE S.A. PPK Pocztylion 2030 DFE 10 853,74  
Pocztylion-Arka PTE S.A. PPK Pocztylion 2035 DFE 11 152,71  
Pocztylion-Arka PTE S.A. PPK Pocztylion 2040 DFE 8 483,57  
Pocztylion-Arka PTE S.A. PPK Pocztylion 2045 DFE 8 032,78  
Pocztylion-Arka PTE S.A. PPK Pocztylion 2050 DFE 5 433,90  
Pocztylion-Arka PTE S.A. PPK Pocztylion 2055 DFE 4 736,01  
Pocztylion-Arka PTE S.A. PPK Pocztylion 2060 DFE 1 063,34  
    60 845,55  
Santander TFI S.A. Santander PPK 2025 182 566,96  
Santander TFI S.A. Santander PPK 2030 374 448,05  
Santander TFI S.A. Santander PPK 2035 556 972,21  
Santander TFI S.A. Santander PPK 2040 546 580,07  
Santander TFI S.A. Santander PPK 2045 421 474,27  
Santander TFI S.A. Santander PPK 2050 239 569,59  
Santander TFI S.A. Santander PPK 2055 88 624,69  
Santander TFI S.A. Santander PPK 2060 9 577,14  
    2 419 812,98  
SKARBIEC TFI S.A. SKARBIEC PPK 2025 6 802,58  
SKARBIEC TFI S.A. SKARBIEC PPK 2030 6 242,39  
SKARBIEC TFI S.A. SKARBIEC PPK 2035 16 412,67  
SKARBIEC TFI S.A. SKARBIEC PPK 2040 20 711,85  
SKARBIEC TFI S.A. SKARBIEC PPK 2045 15 751,57  
SKARBIEC TFI S.A. SKARBIEC PPK 2050 8 762,22  
SKARBIEC TFI S.A. SKARBIEC PPK 2055 2 675,30  
SKARBIEC TFI S.A. SKARBIEC PPK 2060 791,68  
    78 150,26  
TFI Allianz Polska S.A. Allianz Plan Emerytalny 2025 151 053,58  
TFI Allianz Polska S.A. Allianz Plan Emerytalny 2030 289 567,83  
TFI Allianz Polska S.A. Allianz Plan Emerytalny 2035 506 759,15  
TFI Allianz Polska S.A. Allianz Plan Emerytalny 2040 506 149,22  
TFI Allianz Polska S.A. Allianz Plan Emerytalny 2045 440 102,67  
TFI Allianz Polska S.A. Allianz Plan Emerytalny 2050 306 471,11  
TFI Allianz Polska S.A. Allianz Plan Emerytalny 2055 148 309,82  
TFI Allianz Polska S.A. Allianz Plan Emerytalny 2060 12 573,51  
    2 360 986,89  
TFI PZU S.A. PPK inPZU 2025 965 803,71 Pekao TFI S.A.
TFI PZU S.A. PPK inPZU 2030 1 366 492,58 Pekao TFI S.A.
TFI PZU S.A. PPK inPZU 2035 1 862 606,26 Pekao TFI S.A.
TFI PZU S.A. PPK inPZU 2040 1 837 407,22 Pekao TFI S.A.
TFI PZU S.A. PPK inPZU 2045 1 496 467,40 Pekao TFI S.A.
TFI PZU S.A. PPK inPZU 2050 1 002 996,06 Pekao TFI S.A.
TFI PZU S.A. PPK inPZU 2055 414 272,45 Pekao TFI S.A.
TFI PZU S.A. PPK inPZU 2060 60 090,36 Pekao TFI S.A.
    9 006 136,04  
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2020    
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2025    
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2030    
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2035    
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2040    
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2045    
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2050    
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2055    
TUnŻ WARTA S.A.* WARTA PPK_2060    
    -  
  SUMA 84 688 009,00