W czwartek, późnym wieczorem Senat podjął uchwałę w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 37). Senatorowie, zgodnie z rekomendacją Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, przyjęli ją bez poprawek.

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

Ustawa przewiduje, że w 2020 r., podobnie jak w roku 2019  r., zmodyfikowane zostaną obecnie obowiązujące zasady waloryzacji. Modyfikacja ma polegać na podwyższeniu najniższych świadczeń (do 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z  tytułu  całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 900 zł - najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy) oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł. W efekcie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną w wyniku waloryzacji przeprowadzonej  w marcu  2020 r.  o 3,24 proc., nie mniej jednak niż o 70 zł.

Czytaj również: Waloryzacja rent i emerytur w 2020 r. będzie taka, jak chce rząd