Zdaniem Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, dopłata różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne  następowałaby wraz ze złożeniem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub przychodu w wypadków podmiotów rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w roku podatkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego. Dzięki temu składka zdrowotna 9 proc. z minimalnego wynagrodzenia wynosiłaby co miesiąc około 270 zł.

ZESTAWIENIE: Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą >

Czytaj również: Polski Ład to nawet kilka składek zdrowotnych w miesiącu, choć lepszej jakości usług nie będzie

Jak podało w środę wieczorem w komunikacie Biuro Rzecznika MŚP, podkomisja skierowała do Marleny Maląg, ministra rodziny i polityki społecznej apel o przeprowadzenie analizy przedstawionego rozwiązania i podjęcie odpowiednich działań. Rozwiązanie to rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przedstawił także w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 29 grudnia 2021 r.

Kalkulator wynagrodzeń - porównanie 2021/2022 r. (Polski Ład) >