Zgodnie z art. 264 par. 1 Kodeksu pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Tą datą jest data odebrania listu poleconego, przesyłki od kuriera czy maila od pracodawcy. Co ważne, w myśl par. 2 tego artykułu, także żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę, podobnie jak i żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy.
To ostatnie żądanie należy wnieść także w ciągu 21 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (art. 264 par. 3 K.p.).

 


Kto powinien odwołać się do sądu

- Przepis art. 264 Kodeksu pracy jest przepisem prawa materialnego, a nie prawa procesowego i tarcza antykryzysowa nie wstrzymała jego biegu. Oznacza to, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę w okresie epidemii koronawirusa należy wysłać pocztą w ciągu 21 dni od jego otrzymania. W przeciwnym razie zwalniana osoba straci prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec pracodawcy związanych z rozwiązaniem umowy o pracę – ostrzega dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy, radca prawny. I radzi, by odwoływać się w każdym przypadku. – Zwłaszcza wtedy, gdy wypowiedzenie jest bezprawne – mówi.

Czytaj również: SN: Odszkodowanie za błąd cyfrowy w wypowiedzeniu umowy o pracę>>

Na przykład, gdy zwalniana jest z pracy kobieta w ciąży albo inna osoba podlegająca ochronie (tj. w wieku przedemerytalnym). – Albo, gdy dyscyplinarkę otrzymuje pracownik, który był zmuszany do wykonywania zastępczych prac nie objętych umową i nie odpowiadających kwalifikacjom pracownika (np. sprzątanie domu pracodawcy), bo ten nie miał dla niego innej pracy – dodaje prof. Monika Gładoch.

Czytaj w LEX: Zmiany biegu terminów w tzw. tarczy antykryzysowej w związku z koronawirusem - konsekwencje prawne >

Co ważne, nawet wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne. Dlatego także w takim przypadku trzeba złożyć odwołanie do sądu pracy.

Czytaj również: Wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej jest możliwe>>