Jak poinformował Główny Inspektorat Pracy, we wtorek, 20 lipca 2021 r.,  podczas posiedzenia w trybie online członkowie Rady Ochrony Pracy (ROP) zadeklarowali poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się również do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu.

Czytaj również: Inspektorzy pracy będą mieli prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego>>
 

Po co PIP więcej etatów?

– W najbliższym czasie będę wnioskowała o 60 nowych etatów w PIP w skali całego kraju – zadeklarowała podczas posiedzenia ROP Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. I dodała: – Potrzebujemy doświadczonej, dobrze wykształconej i godziwie opłacanej kadry inżynierskiej, abyśmy w optymalny sposób realizowali zadania ustawowe. Im będzie nas więcej, tym będziemy skuteczniejsi.

Czytaj w LEX: Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców przez PIP >

Posiedzenie ROP było niemal w całości poświęcone sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. oraz sytuacji kadrowo-płacowej w urzędzie. Członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie odnieśli się do sprawozdania z działalności PIP w 2020 roku, które zaprezentowali Jarosław Leśniewski oraz Dariusz Mińkowski, zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

Zobacz procedurę w LEX: Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy >

Posiedzenie, odbywające się pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka, zostało zdominowane przez dodany w ostatniej chwili punkt: sytuacja kadrowo-płacowa w Państwowej Inspekcji Pracy a problemy w pozyskaniu specjalistycznej kadry pracowniczej. Temat referowały Małgorzata Wysocka, dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP oraz Grażyna Witkowska, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP.

Zobacz procedurę w LEX: Zawiadomienie o wszczęciu kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy >