Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1690), w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3010 zł (w 2021 r. - 2800 zł). Oznacza to wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2021 r. i o 410 zł - w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w roku 2020 (2600 zł - w 2020 r.).
W rezultacie, minimalne wynagrodzenie będzie stanowić około 51,4 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r. Ponadto minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,5 proc. (w 2021 roku było wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2020 r.).
W 2021 r. minimalna pensja wzrosła w porównaniu do 2015 r. o 1050 zł. Skoro więc w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł, w 2021 r. wynosiła 2800 zł, a od 1 stycznia 2022 roku - 3010 zł, to oznacza to, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72 proc. 

– Dzięki tym podwyżkom dochody gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku o blisko 3 miliardy złotych – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czytaj również: Rząd zdecydował - w 2022 roku płaca minimalna wzrośnie o 7,5 proc. do kwoty 3010 zł>>

Kto i ile zyska na wyższej płacy minimalnej

Podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej ma dotyczyć około 2,2 mln osób.  Zgodnie z rozporządzeniem, w 2022 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł (w 2021 r. - 18,30 zł). Oznacza to wzrost stawki godzinowej rok do roku o 1,40 zł (dla porównania w 2021 r. stawka godzinowa wzrosła o 1,30 zł w stosunku do 2020 r., kiedy to wynosiła 17 zł ). 

Koszt podwyżki płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2022 roku dla małych i średnich firm – jak wskazał rząd w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia – szacowany jest na około 5,24 mld zł, a dla dużych – na 789 mln zł.

Zdaniem prof. Jacka Męciny, przewodniczącego zespołu budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego i doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, znaczący wzrost płacy minimalnej, w kontekście innych obciążeń, które dotykają przedsiębiorców, może negatywnie wpłynąć na rynek pracy. - Obecna sytuacja gospodarcza nie uzasadnia znaczącego wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Zwiększy on koszty pracy i to w bardzo trudnym okresie – uważa prof. Męcina. 
Przypomnijmy, że w 2021 r. płaca minimalna wzrosła do 2800 zł (z 2600 zł w 2020 r.), choć z uwagi na pandemię i trudną sytuację firm Konfederacja Lewiatan proponowała, aby płaca minimalna w 2021 roku wzrosła z 2600 zł do 2716 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17,7 zł. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.