Jak podała we wtorek Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej poinformowała, że w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł, obecnie wynosi 2800 zł, a od 1 stycznia 2022 roku - 3010 zł. Oznacza to, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72 proc. - To jest bardzo duży wzrost – uważa szefowa resortu rodziny i polityki społecznej minister. Według niej, dzięki temu poprawia się realna sytuacja i funkcjonowanie gospodarstw domowych w Polsce.

Maląg przypomniała, że płaca minimalna na kolejny rok ustalana jest w sposób określony w przepisach prawa. Rząd przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycje na podstawie założeń do projektu budżetu państwa, a jeśli ta nie osiągnie porozumienia co do jej wysokości, to wysokość płacy minimalnej na następny rok określa rząd w rozporządzeniu.

Czytaj również: Mechanizm ustalania płacy minimalnej do zmiany>>
 

Decyzja rządu

Minister Maląg podkreśliła, że rząd przedstawił Radzie propozycje trzech tysięcy złotych, która nie została zaakceptowana zarówno przez stronę społeczną, jak i stronę pracodawców. W takiej sytuacji, rząd ustalił wynagrodzenie minimalne na wysokości 3010 zł. O ustaleniu takiej płacy decydują parametry - wskaźniki makroekonomiczne tj. inflacja i PKB.

- Na tej podstawie kwota 3010 zł jest wyższą kwotą od minimum ustawowego, które wychodzi ze wskaźników. Minimum ustawowe tj. 3004 zł - dodała Maląg. Zapewniła też, że ta decyzja przełoży się pozytywnie na sytuację gospodarstw domowych w Polsce. Dzięki tej podwyżce do budżetów domowych ma wpłynąć ponad 4 mld 600 mln zł.