W piśmie, do którego dotarł serwis Prawo.pl, skierowanym do Piotra Patkowskiego, wiceministra finansów, trzy związki zawodowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przedstawiły wspólną propozycję wzrostu w 2022 roku wynagrodzeń oraz waloryzacji rent i emerytur.

I tak, według FZZ, NSZZ "S" oraz OPZZ, w przyszłym roku:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 8,5 proc.,
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 12 proc.,
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 10,71 proc.
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2021 r., zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.