- Rozmowy miały bardzo formalny charakter. Bez wiedzy o zmianach podatkowych i zapowiadanej rewolucji w ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne trudno odpowiedzialnie rozmawiać o płacach na 2022 rok – mówi prof. Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń  i Świadczeń Socjalnych RDS. 

Pracodawcy i związkowcy nie wypracowali wspólnego stanowiska w sprawie założeń budżetu na 2022 roku.  - Wciąż trwający, równolegle do prac RDS, proces uzgodnień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również przedłużające się prace nad projektami ustaw związanymi z Polskim Ładem utrudniają rozmowy partnerów społecznych. Projekty te powinny zostać przekazane partnerom społecznym do konsultacji wraz z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2022, ponieważ mają wpływ na prognozy ekonomiczne i podstawowe wielkości makroekonomiczne, w tym  na PKB i inflację. Bez tych kluczowych informacji rozmowy partnerów społecznych są bardzo trudne  – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Pracodawcy i związkowcy nie wypracowali też  wspólnego stanowiska w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 rok.  Wskazali jednak na konieczność podwyższenia wynagrodzeń, aby ochronić jakość administracji publicznej. Związkowcy chcieli podwyżki na poziomie 12 proc., a pracodawcy proponowali do 5,1 proc. Partnerzy społeczni wspólnie z resortem finansów postanowili rozpocząć prace nad nowymi zasadami wynagradzania w państwowej sferze budżetowej.

Czytaj również: Rząd: W 2022 r. płaca minimalna - 3 tys. zł, stawka godzinowa - 19,60>>

Minimalne wynagrodzenie określi rząd

Podjęli też dyskusję na temat minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Rząd zaproponował, aby wynosiło ono 3 tys. zł, co oznacza tylko niewielki wzrost względem minimalnej płacy wynikającej z uwzględnienia wskaźników ustawowych. Propozycja rządu została w zasadzie zaakceptowana przez pracodawców, jednak oczekiwania związków zawodowych były zdecydowanie wyższe –  minimalne wynagrodzenie na poziomie 3 100 zł oraz dodatkowo kwota wolna od podatku. Wobec tak dużych rozbieżności strony nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, co oznacza, że minimalną płacę określi rząd w rozporządzeniu do 15 września 2021 roku. 

- Brak propozycji rozwiązań w ramach Polskiego Ładu powoduje, że negocjacje partnerów społecznych są trudne, aby nie powiedzieć, że bezprzedmiotowe – mówi prof. Jacek Męcina.