Rusza też "Dobry start".  Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Najpierw elektronicznie, papierowo od sierpnia

O 1 lipca oba wnioski będzie można składać drogą elektroniczną - za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. 

 


Wnioski tradycyjne - papierowe - przyjmowane będą od 1 sierpnia. Złożyć je można w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie - np. w centrum świadczeń, lub przesłać Pocztą Polską.

Kto może złożyć?  

Wnioski mogą złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czytaj: Rafalska: Raport o skutkach programu "Rodzina 500 plus" mało obiektywny>>

Rodzice, którym dopiero urodziło się dziecko będą mieli na złożenie wniosku - nie jak dotąd miesiąc a trzy miesiące od momentu narodzin.

Im szybciej wniosek, tym szybciej pieniądze 

Złożenie wniosku najpóźniej do 30 września daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca - rodzice otrzymają całą kwotę najpóźniej do 30 listopada.  Jeśli jednak rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. 

Sprawdź w LEX: Procedura przyznawania 500+ od 1 lipca 2019 r. >

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko - na które obecnie nie pobierają „500+”, natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Czytaj: Urzędy mogą polec na 500 plus>>

"Dobry start" - wnioski do 30 listopada 

Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "500 plus". Wniosek online można złożyć przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną.

Wniosek w formie papierowej składa się w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.