- Na przyszłą środę planujemy zebranie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego – powiedział nam dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek RDS i przewodniczący tego zespołu.

Wczoraj po posiedzeniu Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu podało, że rząd zaaprobował propozycję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł (obecnie – 2600 zł), a minimalna stawka godzinowa - 18,30 zł (w 2020 r. – 17 zł).

Zobacz procedurę w LEX: Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej)

W miniony piątek Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, w opublikowanym na stronie internetowej związku oświadczeniu zapowiedział, że płaca minimalna w przyszłym roku powinna wynosić co najmniej 2800 zł. Zapewnił przy tym, że związek ma świadomość skomplikowanej sytuacji na rynku pracy, jednak – jak podkreślił Duda - płaca minimalna odgrywa istotną rolę w stymulowaniu gospodarki w walce z kryzysem.

Czytaj również: Minimalna pensja i stawka godzinowa wzrosną>>

Pole do negocjacji

Swoje stanowisko w sprawie przedstawiła też Konfederacja Lewiatan, według której przystępując do negocjacji wskaźników wzrostu minimalnego wynagrodzenia i płac w sferze budżetowej trzeba myśleć o rynku pracy i ochronie miejsc pracy, bo spowolnienie w IV kwartale 2020 r. i I kwartale 2021 r. będzie faktem, nawet bez  uderzenia drugiej fali pandemii COVID -19.

Sprawdź w LEX: Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do wysokości płacy minimalnej? >

Pracodawcy z Konfederacji Lewiatan postulują utrzymanie wysokości płacy minimalnej w 2021 r. na poziomie roku 2020, tj. kwoty 2600 zł, oraz utrzymanie stawki godzinowej na niezmienionym poziomie 17 zł brutto. Deklarują jednak gotowość do rozmów z partnerami związkowymi i rządem. Ich zdaniem, kwestią negocjacji jest ewentualna weryfikacja wysokości płacy minimalnej, ale tylko o wskaźnik inflacji oraz 2/3 przewidywanego wzrostu PKB.

Sprawdź w LEX: Jak ustalić wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za niezawiniony przez pracownika przestój ekonomiczny? >

Według Konfederacji Lewiatan, zakładając przewidywany wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 proc. oraz wzrost PKB na poziomie ok. 2 proc. ustawowy mechanizm zagwarantowałby wzrost płacy minimalnej odpowiednio o 65 zł oraz 33 zł czyli łącznie o 98 zł, do wysokości 2698 zł. I to jest, w opinii pracodawców, umowna granica kompromisu.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 4.0 - rozwiązania dla pracodawców i pracowników >