Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, Rada Ministrów przyjęła przedstawione przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku.

Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy, jaka obowiązuje w tym roku (2 600 zł). W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o około 385,8 mln zł.

Zobacz procedurę w LEX: Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej) ?

Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma natomiast wynieść  18,30 zł (w 2020 r. - 17 zł). Z kolei przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł.  

Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do 31 lipca 2020 r.

Sprawdź w LEX: Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do wysokości płacy minimalnej? >

Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2800 zł w 2021 r jest na ten czas optymalna - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że z podwyżki płacy minimalnej skorzysta ponad 1,75 mln osób.

Sprawdź w LEX: Jak ustalić wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za niezawiniony przez pracownika przestój ekonomiczny? >

 


Jak będzie waloryzacja rent i emerytur?

Rada Ministrów przyjęła również propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 4.0 - rozwiązania dla pracodawców i pracowników >

Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84 proc.

Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84 proc. oszacowano na ok. 9,6 mld zł.

Czytaj również: Płaca minimalna w 2021 - wzrost czy ochrona zatrudnienia?>>

Sprawdź w LEX: Jak należy liczyć minimalne wynagrodzenie, jeżeli pracownik chorował przez część miesiąca? >