- Nasze działania przynoszą skutek. Stale staramy się podnosić świadomość naszych klientów w kwestii przechodzenia na emeryturę. Pomagają w tym doradcy emerytalni. Wyjaśniają oni  klientom zasady przyznawania świadczeń, tłumaczą, od czego zależy wysokość emerytury, a także obliczają, przy pomocy przygotowanego przez nas kalkulatora emerytalnego, prognozowaną wysokość świadczenia - powiedziała Prawo.pl prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj również: Inflacja zje waloryzację, choć 13-tka uratuje w tym roku portfel seniorów>>


ZUS zbadał zachowania emerytalne Polaków

W 2016 roku, w ramach przygotowań do wdrożenia ustawy z 16 listopada 2016 r. obniżającej wiek emerytalny, ZUS postanowił zbadać zachowania emerytalne Polaków. Chciał się dowiedzieć, jak wiele osób przechodzi na emeryturę natychmiast po nabyciu prawa do świadczenia oraz jak liczna jest populacja odkładająca tę decyzję, a także na jak długo.

Czytaj również: Eurostat: Luka emerytalna w Polsce między kobietami i mężczyznami maleje

Zakład przeanalizował więc populację osób, którym w grudniu 2015 r. wypłacił emeryturę z systemu zdefiniowanej składki. W badaniu uwzględniono wyłącznie nowych emerytów, tzn. osoby, którym przyznane zostało prawo do świadczenia w roku 2015. Urzędnicy sprawdzili, w jakim wieku były te osoby w momencie przyznania świadczenia. W analizie uwzględniono liczbę pełnych miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego do dnia przyznania prawa do emerytury.

Czytaj w LEX: Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury >

W wyniku tej analizy okazało się, że w 2015 r. aż 82,9 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego, a 11,4 proc. - w ciągu roku (1–11 miesięcy). Natomiast 5,7 proc. uprawnionych opóźniło swoje przejście na emeryturę o rok lub dłużej od nabycia uprawnień. I tak, zdecydowana większość mężczyzn, bo aż 87,1 proc. przeszło na emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, 12,6 proc. - w ciągu roku, a 0,3 proc. - opóźniło moment przejścia na emeryturę o rok i dłużej. W przypadku kobiet było to odpowiednio: 81,2 proc., 10,9 proc. i 7,9 proc.

Czytaj w LEX: Nabywanie prawa do emerytury a obowiązki płatników składek >

Co ciekawe, 3 proc. kobiet opóźniło przejście na emeryturę o co najmniej cztery lata. Wiek emerytalny kobiet jest jednak – i był również wtedy – znacznie niższy od wieku emerytalnego mężczyzn. Trzeba jednak pamiętać, że w 2015 roku obowiązywał wciąż podniesiony wiek emerytalny. Zdecydowana większość Polaków przechodziła zatem na emeryturę natychmiast po nabyciu uprawnień.

Sprawdź w LEX: Kiedy wypłacić pracownikowi odprawę emerytalno-rentową, jeśli w trakcie bieżącego zatrudnienia z automatu zostało zmienione świadczenie z renty na emeryturę po osiągnięciu wieku pracownika? >

 

Daria Jarmużek, Paulina Zawadzka-Filipczyk

Sprawdź  
POLECAMY


Polacy odkładają decyzję o emeryturze?

W kolejnych latach ZUS powtórzył badanie. W 2016 roku 80,9 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po nabyciu uprawnień, 12,6 proc. - w ciągu roku, a 6,5 proc. - po co najmniej roku od tego zdarzenia. Mężczyźni nie odkładali decyzji o przejściu na emeryturę. Z danych ZUS wynika bowiem, że aż 84,4 proc. uprawnionych skorzystało z tej możliwości po osiągnięciu wieku emerytalnego. Kolejnych 12,6 proc. - przeszło na emeryturę w ciągu roku, a jedynie 2,8 proc. - po roku i dłużej. Co ciekawe, jedynie 79,4 proc. kobiet zdecydowało się na przejście na emeryturę zaraz po uzyskaniu wieku emerytalnego, 12,7 proc. - zrobiło to w trakcie roku, a 7,9 proc. - odłożyło ten moment o rok i dłużej.

Sprawdź w LEX: Czy emeryci i renciści mają prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?  >

Rekordowy pod względem odsetka osób przechodzących na emeryturę po osiągnięciu uprawnień był rok 2017, kiedy to obniżony został wiek emerytalny (z powrotem do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). W tym roku aż 88,3 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast, 7,7 proc. - w ciągu roku, a 4,0 proc. - co najmniej rok po nabyciu uprawnień. I tak, natychmiast na emeryturę przeszło aż 91,1 proc. uprawnionych mężczyzn i 87 proc. uprawnionych kobiet. W trakcie roku na ten krok zdecydowało się 6,7 proc. mężczyzn i 8,2 proc. kobiet, a decyzję o przejściu na emeryturę o rok lub dłużej odłożyło 1,6 proc. mężczyzn i 4,2 proc. kobiet.
Według ZUS, obniżenie wieku emerytalnego miało wpływ na decyzje emerytalne Polaków, choć nie tak istotny.

Czytaj również: ZUS: Wydajemy 11 proc. PKB na emerytury, ale będą one coraz niższe>>


Zmiana trendu

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w latach 2018-2019 zaobserwowana została  wyraźna poprawa w tym zakresie. W badaniu dotyczącym 2018 r. okazało się, że jedynie 57 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. 36,3 proc. zrobiło to w ciągu roku (1–11 miesięcy), a 5,7 proc. opóźniło przejście na emeryturę o rok lub dłużej od nabycia uprawnień. Najwięcej uprawnionych mężczyzn  (bo 63,8 proc.) zdecydowało się na przejście na emeryturę po uzyskaniu uprawnień, a 32,2 proc. - w ciągu roku. Najmniej, bo jedynie 4,0 proc. przeszło na emeryturę po co najmniej roku. Także w przypadku kobiet najliczniejszą grupą była ta, która skorzystała z możliwości przejścia na emeryturę zaraz po uzyskaniu uprawnień (53,5 proc.). 38,5 proc. uprawnionych kobiet przeszło na emeryturę w ciągu roku, a 8,1 proc. - po co najmniej roku od nabycia uprawnień.

 

Sprawdź również książkę: Obniżenie wieku emerytalnego >>