W 2018 roku, w Unii Europejskiej kobiety w wieku powyżej 65 lat otrzymywały emeryturę,  która była średnio o 30 proc. niższa niż emerytura mężczyzn. Różnica jednak maleje i jest obecnie o 4 punkty procentowe mniejsza niż w 2010 r. (34 proc.).

Niższe emerytury kobiet

Kobiety otrzymywały niższe emerytury we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty. Największą różnicę zaobserwowano w Luksemburgu, gdzie kobiety w wieku powyżej 65 lat otrzymywały o 43 proc. mniejsze emerytury niż mężczyźni. Tuż za Luksemburgiem znalazły się: Malta (42 proc.), Holandia (40 proc.), Austria (39 proc.), Cypr (38 proc.) i Niemcy (37 proc.).

Najmniejsze różnice w dochodach emerytalnych kobiet i mężczyzn występowały natomiast w Estonii (1 proc.), Danii (7 proc.), na Słowacji (8 proc.), w Czechach (13 proc.) i na Węgrzech (16 proc.). W przypadku Polski, która znalazła się na 9. miejscu w UE, w 2018 r. różnica wynosiła 18,7 proc. w porównaniu z 23,6 proc. w 2010 r.

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

Co ciekawe, różnica w emeryturach ze względu na płeć zmniejszyła się w większości państw członkowskich. Najbardziej zauważalne spadki odnotowano w Grecji (z 37 proc. w 2010 r. do 25 proc. w 2018 r., czyli minus 12 punktów procentowych), Danii (minus 11 punktów procentowych), Belgii i Słowenii (obniżka po 10 punktów procentowych) i we Francji (9 punktów procentowych).

W porównaniu z 2010 rokiem różnica w emeryturach ze względu na płeć wzrosła z kolei w siedmiu państwach unijnych.  Najbardziej znacząco zwiększyła się na Malcie (z 22 proc. w 2010 r. do 42 proc. w 2018 r.), na Łotwie (o 9 punktów procentowych) i Chorwacji (o 4 punkty procentowe). Na Słowacji luka pozostała niezmieniona.

Z danych Eurostatu wynika ponadto, że jeden na 7 emerytów jest zagrożonych ubóstwem w UE. W 2018 r. 15 proc. osób powyżej 65. roku życia znajdowało się poniżej tego poziomu. W przeciwieństwie do luki emerytalnej ze względu na płeć wskaźnik zagrożenia ubóstwem emerytów rośnie stopniowo od 2013 r. W UE wynosił on wówczas poniżej 13 proc. Polska również wpisuje się w ten trend - w 2018 r. zagrożonych ubóstwem było 15,4 proc. osób.

 

W Polsce - 1000 zł różnicy

- Dane Eurostatu dotyczące luki emerytalnej mimo ukazywania tendencji zmniejszania się dysproporcji są ważnym ostrzeżeniem dla polityki publicznej – uważa dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Jego zdaniem, przyczyn luki emerytalnej upatrywać należy zarówno w niższych płacach kobiet w trakcie kariery zawodowej, krótszym okresie aktywności zawodowej, jak i przede wszystkim w niższym wieku uprawniającym do świadczeń. 

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce >>


- Odnosząc się do liczb w polskim systemie emerytalnym różnica między przeciętnym świadczeniem mężczyzn a kobiet wynosi około 1000 zł i wynika głównie z wcześniejszego wieku emerytalnego kobiet – zauważa dr Kolek.  I dodaje: - Warto także podkreślić, że dane Eurostatu dotyczą końca 2018 roku, co oznacza, że uwzględniają korzystny trend zrównywania wysokości świadczeń poprzez podnoszenie i zrównywanie wieku emerytalnego. Można zatem szacować, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego z końca 2017 roku w przyszłości luka emerytalna będzie się pogłębiać.

- Dla władz publicznych chcących wyrównywać różnice w wysokości świadczeń, a zarazem zwiększać wartość emerytur najlepszym rozwiązaniem jest stopniowe zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – zaznacza prezes IE.

Czytaj również: Żyjemy krócej. Dzięki temu przyszła emerytura będzie wyższa, o ile jej dożyjemy>>