To efekt przyjętego przez rząd projektu o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szacuje się, że od 1 marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto. Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Czytaj również: Bez porozumienia w RDS ws. waloryzacji rent i emerytur

Wzrosną także najniższe emerytury i renty do 1200 zł (wzrost z 1100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej oraz do 900 zł (wzrost z 825 zł) - w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce ebook >>


Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

Łączny koszt proponowanych rozwiązań wyniesie 9,1 mld zł.

W latach 2016-2020 wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36 proc.