Uczestnicy zmowy brali udział w trzech przetargach przeprowadzonych w latach 2016-2019 związanych z wycinką, frezowaniem, karczowaniem i pielęgnacją drzew. Postępowanie antymonopolowe wykazało powtarzalny schemat działań Firmy Usługowo–Transportowo-Sprzętowej „Zwyż – Dźwig” z Żagania (woj. lubuskie) oraz Firmy Handlowo Usługowej Maciej Berger z Iłowej (woj. lubuskie) w pozyskiwaniu zamówień publicznych. Przedsiębiorcy składali w przetargach niekompletne oferty, po czym w zależności od układu ofert w rankingu decydowali o ich uzupełnieniu.

LINIA ORZECZNICZA w LEX: Zmowa przetargowa jako przesłanka zatrzymania wadium w zamówieniach publicznych >

Jaka była praktyka

Jeśli najkorzystniejsza okazywała się propozycja FHU Berger, a następną w kolejności była propozycja Zwyż – Dźwig, wówczas przedsiębiorca proponujący cenę potencjalnie zwycięską nie uzupełniał oferty bądź uzupełniał ją wadliwie, przez co była odrzucana. W konsekwencji dochodziło do wyboru przez zamawiającego droższej oferty Zwyż – Dźwig.

Celem tej taktyki było osiągniecie dodatkowych korzyści finansowych – zdobycie zamówienia za jak najwyższą cenę. Uczestnicy zmowy doprowadzili do tego w trzech przetargach, przy czym w dwóch przypadkach zamówienie zostało zrealizowane, a w jednym organizator unieważnił przetarg, podejrzewając niezgodne z prawem praktyki.

 

 

- Działania spółek miały charakter zamierzony, powtarzalny i stanowiły manipulację wynikami przetargu. Prawo antymonopolowe zakazuje uzgadniania przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert. Negatywnym skutkiem tego typu porozumień są wyższe koszty realizacji zadań publicznych, a tym samym straty dla polskiej gospodarki – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Prezes Urzędu wydał decyzję, w której ukarał firmę Zwyż – Dźwig oraz FHU Berger za praktyki ograniczające konkurencję. Łączne sankcje to ponad 100 tys. zł (108 923, 50 zł). Decyzja nie jest prawomocna.

To nie jest pierwsza decyzja UOKiK wobec spółki „Zwyż - Dźwig”. Pod koniec 2021 roku Prezes UOKiK postawił przedsiębiorcy zarzut zmowy przetargowej przy tożsamym sposobie działania, wtedy z firmą „M&M” z Bolesławca (za lata 2018-2020). Nałożone zostały wówczas kary w łącznej wysokości ponad 131 tys. zł (131 140 zł).