Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekty nowelizujące uchwały w sprawie trzech programów pomocowych a mianowicie: „Tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”; „Tarczę finansową 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”; „Tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Dzięki tym zmianom będą w okresie przejściowym  środki na inwestycje realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zanim nie zostaną uruchomione z KPO.

Czytaj też: Rzecznik próbuje pomóc przedsiębiorcom, którym grozi zwrot dotacji>>

Najważniejsze zmiany

Specyfika wdrażania i finansowania Krajowego Planu Odbudowy polega na przekazywaniu unijnych środków finansowych w transzach, uzależnionych od osiągania przez państwa członkowskie tzw. kamieni milowych. Rozwiązanie to powoduje konieczność zapewnienia finansowania przejściowego, które – jeśli zajdzie taka potrzeba – zapewni Polski Fundusz Rozwoju. PFR realizowałby to zadanie w części finansowanej ze środków bezzwrotnych z instrumentu na rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności.

Rząd podkreśla, że Polski Fundusz Rozwoju posiada doświadczenie we wdrażaniu podobnych instrumentów (m.in. tzw. Tarcz Finansowych) oraz zdolność pozyskiwania finansowania dłużnego na rynkach finansowych. Ponadto przyjęto, że małe i średnie firmy, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 nie będą zobowiązanie do zwrotu całej przyznanej subwencji, nawet jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie rozliczą zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów.

Tarcze Finansowe PFR

W 2020 r., aby skutecznie walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19, rząd uruchomił Tarczę Finansową Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 dla mikro, małych i średnich firm. Do tej pory z programu skorzystało ponad 347 tys. przedsiębiorstw z całej Polski, zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników. Firmy otrzymały wsparcie w postaci subwencji finansowych na łączną kwotę 60,5 mld zł. 

W 2021 r., w obliczu kolejnej fali pandemii, rząd przygotował Tarczę Finansową 2.0. To program wsparcia finansowego o wartości 13 mld zł w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100% dla firm z ponad 50 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć działalność ze względu na COVID-19.  

W ramach Tarcz Finansowych przygotowane zostały także specjalne rozwiązania finansowe dla dużych przedsiębiorstw. Ich finansowanie ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Z programu skorzystało 232 wnioskodawców z całej Polski. Otrzymali oni wsparcie na łączną kwotę 3,9 mld zł.

Do uruchomienia tego programu potrzebna będzie notyfikacja Komisji Europejskiej. Polska będzie gotowa do jego realizacji po wyrażeniu odpowiedniej zgody KE.