Od 15 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego poszerzyła się o przedstawicieli: prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. We wtorek 18 grudnia KNF obradowała już w nowym składzie:

 • Jacek Jastrzębski,  przewodniczący;
 • Marcin Pachucki, zastępca przewodniczącego KNF;
 • Andrzej Diakonow, zastępca przewodniczącego KNF;
 • Marcin Obroniecki, przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;
 • Mariusz Haładyj, przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
 • Jan Wojtyła, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
 • Andrzej Kaźmierczak, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
 • Cezary Kochalski, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zastąpił Zdzisława Sokala);
 • Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych.

Choć zgodnie z nowelizacją KNF poszerzył się o czterech członków, to nowych doszło trzech. Zdzisław Sokal jedynie przestał zasiadać w KNF jako przedstawiciel prezydenta. Teraz jest członkiem Komisji z racji bycia prezesem BFG, w efekcie jednak stracił prawo do głosowania. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami członkowie KNF będący przedstawicielami  BFG, prezesa UOKiK oraz ministra koordynatora służb specjalnych mają jedynie głos doradczy. Nie będą brać udziału w głosowaniach.
Tutaj można pobrać komunikat o decyzjach, które KNF podjęła we wtorek 18 grudnia >>

 


 

Warto przypomnieć, że nowy jest też przewodniczący KNF. Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Jastrzębskiego na prezesa KNF 23 listopada. Były przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył oficjalną rezygnację z funkcji we wtorek 13 listopada. To efekt artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej, z którego wynikało, że zaoferował przychylność dla banku Leszka Czarneckiego w zamian za 40 mln zł. Chrzanowski pełnił funkcję szefa KNF od października 2016 roku.