Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania nadzoru nad systemem finansowym powołał 23 listopada 2018 roku Jacka Jastrzębskiego na funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. - Silny i niezależny nadzór finansowy jest istotnym elementem budowania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce oraz zaufania Polaków do sektora finansowego - powiedział premier. Podejmując decyzję o wyborze premier wziął pod uwagę m.in.:

  • wysokie kwalifikacje prof. Jacka Jastrzębskiego, potwierdzone posiadanym wykształceniem zarówno prawniczym jako absolwenta i profesora Uniwersytetu Warszawskiego, jak również ekonomicznym jako absolwenta Szkoły Głównej Handlowej.
  • doświadczenie praktyczne w pracy w sektorze finansowym, w tym kierownicze, oraz znajomość problematyki związanej z trzema podstawowymi segmentami rynku finansowego – sektorem bankowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem kapitałowym.
  • doświadczenia  międzynarodowe nowego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zdobyte m.in. w ramach programu Professional LL.M. na University of California, Berkeley School of Law.
  • spełnianie  przez prof. Jacka Jastrzębskiego wszystkich warunków formalnych, określonych w szczególności w art. 7 ust. 1 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

 

Morawiecki jest przekonany, że nowy przewodniczący przyczyni się do wzmocnienia sprawności funkcjonowania nadzoru nad polskim rynkiem finansowym. Nowy przewodniczący Jacek Jastrzębski jest dr hab. nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnionym w Katedrze Prawa Cywilnego i Administracji UW, a także współautorem kilku książek prawniczych z zakresu prawa odszkodowawczego, prawa zobowiązań, prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego. W latach 2008-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. W 2017 r. został ujęty w zestawieniu „Legal 500’s GC Powerlist: Central and Eastern Europe” – liście wyróżniających się prawników w Europie Środkowej i Wschodniej.

 


 

Były przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył oficjalną rezygnację z funkcji we wtorek 13 listopada. To efekt artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej, z którego wyniakało, że zaoferował przechylność dla banku Leszka Czarneckiego w zamian za 40 mln zł. Chrzanowski pełnił funkcję szefa KNF od października 2016 roku. Wcześniej zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej,  prowadził też zajęcia w Szkole Głównej Handlowej.