Przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji, proponowane w projekcie rozwiązania koncentrują się na realizacji postulatów przedsiębiorców zebranych w dotychczasowym okresie obowiązywania ustawy o CEIDG i PIP. Zarówno przedsiębiorcy jak i inni użytkownicy CEIDG wskazują, jak istotna jest możliwość załatwienia spraw i odnalezienia informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym miejscu, w ramach jednego konta - podkreślają autorzy. 

Sprawdź też: procedura zgłoszenia płatnika składek do ZUS >>>

Projekt przewiduje m.in. składanie wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnacją z formy papierowej. - Należy zaznaczyć, że rozwiązanie to jest oczekiwanym następstwem postępującej elektronizacji usług publicznych, natomiast aby wyjść naprzeciw potrzebom obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych, planowane jest rozłożenie procesu całkowitej elektronizacji w czasie - podano w uzasadnieniu.

Czytaj w LEX: Wydatki związane z założeniem działalności gospodarczej >>>

Projekt ustawy ma też na celu uproszczenie procesu rejestracji i stworzenie jednego miejsca (CEIDG) do publikacji informacji o spółce cywilnej, rezygnację z formy papierowej wniosków o wpis w CEIDG, a także elektronizację i rozszerzenie zakresu informacji w CEIDG o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach.

- Ostatnie lata pandemii pokazały, jak ważne jest funkcjonowanie e-usług publicznych w obszarze przedsiębiorczości. Pandemia przyśpieszyła cyfryzację polskich przedsiębiorców – ponad 60 proc. z nich korzysta dziś z CEIDG online. Przed pandemią było to zaledwie 20%. Nowelizacja ustawy to kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji usług publicznych oraz znaczące usprawnienie w prowadzeniu firm - zaznacza wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. 

Najważniejsze, proponowane zmiany:

  •     usprawnienie funkcjonowania spółek cywilnych - utworzenie „jednego okienka” dla rejestracji spółki cywilnej, czyli zastąpienie osobnych wniosków do urzędu skarbowego, GUS i ZUS jednym wnioskiem zintegrowanym
  •     pełna cyfryzacja zakładania działalności gospodarczej na Biznes.gov.pl tj.  odejście od składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG, przy zachowaniu wsparcia Centrum Pomocy Przedsiębiorcy
  •     wzmocnienie i usprawnienie jednego okienka CEIDG - pełniejsza integracja z innymi rejestrami publicznymi oraz publikacja danych na temat spółki cywilnej w rejestrze CEIDG, a także stworzenie możliwości pobrania zaświadczenia elektronicznego spółki czy rozszerzenie CEIDG o wizualizację danych adresowych z wykorzystaniem geoportalu
  •     zmiany dla pełnomocników - - ułatwienia dotyczące publikacji w CEIDG informacji o pełnomocniku, w szczególności dotyczy to pełnomocników innych niż osoby fizyczne
  •     usprawnienie przepisów dotyczących syndyka, zarządcy sukcesyjnego itd.

-  Nasze propozycje idą w kierunku dalszego rozszerzania usług dla przedsiębiorców. Jednocześnie w sposób szczególny zwracamy uwagę na to, aby przedsiębiorcy byli możliwie jak najmniej obciążani obowiązkami o charakterze administracyjnym. Dlatego też ograniczamy liczbę formularzy, cyfryzujemy kolejne usługi i odciążamy przedsiębiorców z konieczności podawania danych, które może uzupełnić za nich administracja z dostępnych rejestrów publicznych - podkreśla wiceminister Olga Semeniuk.

ks/pap

Czytaj: Coraz więcej małych firm znika z rynku, to efekt kryzysu>>