Tylko do 31 grudnia można składać wnioski o zwrot za odwołane z powodu epidemii wycieczki - przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

- Wnioski, które zostały już złożone, będą rozpatrywane i wyjaśniane również po 31 grudnia 2020. Po tym dniu będzie również istniała możliwość korekty wniosku złożonego do dnia 31 grudnia - mówi Marek Niechciał, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialny za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Z danych Funduszu wynika, że wnioski o zwrot środków na rzecz swoich klientów złożyło już ponad 270 firm – organizatorów turystyki. Wyliczyli oni, że na konta ponad 85 tysięcy podróżnych, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną, powinno trafić 258 mln zł. Z kolei podróżni złożyli niemal 94 tys. wniosków. Podróżni w ramach korekty danych, często składają ponowne wnioski powodując, że sumaryczna wartość roszczeń osiągnęła już ponad 300 mln zł.

Pula środków publicznych przewidzianych na zwroty za wycieczki odwołane z powodu pandemii wynosi 300 mln zł. - Niektóre wnioski się powtarzają, dlatego możemy powiedzieć, że środków wystarczy dla wszystkich uprawnionych – mówi Niechciał.

Niechciał zaznacza, że w sytuacji, gdy wnioski podróżnych i przedsiębiorstw są spójne, UFG potrafi w ciągu jednego dnia wypłacić blisko 15 mln zł tytułem zwrotów środków za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Do tej pory na konta podróżnych, którzy złożyli wnioski do UFG, wpłynęło już ponad 100 mln zł.

 

 

Wnioski realizowane coraz sprawniej

UFG wskazuje kilka kategorii wniosków, nad którymi intensywnie pracuje, aby móc zwrócić kolejnym podróżnym wpłacone przez nich pieniądze. Pierwsza grupa to tzw. wielowpłaty. Chodzi o wnioski, w których podróżni oraz organizatorzy wykazali różnice w liczbie wpłat oraz rodzaju transakcji, mimo że wskazali dokładnie te same imprezy, za które należy się zwrot. Uniemożliwiło to zarówno połączenie się ze sobą wniosków, jak i – zgodnie z ustawą – skierowanie ich do wypłaty. Fundusz wdrożył już rozwiązania umożliwiające automatyczną korektę informacji złożonych w takich wnioskach i deklaruje, że od 20 grudnia możliwe jest łączenie wniosków obydwu stron, a następnie kierowanie ich do weryfikacji w zewnętrznym systemie potwierdzającym realizację płatności. Może okazać się, że w przypadku części tych wniosków niezbędne będzie ich ponowne złożenie. Fundusz poinformuje podróżnych o takiej konieczności osobnymi powiadomieniami na ich kontach w Portalu TFG.

Inną dużą grupą wniosków, które nie zostały połączone, są wnioski, w których podróżni i organizatorzy podali różne daty zawarcia umowy o imprezę turystyczną. Dzięki korekcie wykonanej przez Fundusz wnioski te zostały już połączone i wypłacono z nich do tej pory ok. 30 mln zł, zaś kolejne wypłaty odbywają się sukcesywnie.

Ostatnia duża grupa wniosków, nad którymi trwają intensywne prace, to wnioski, które zgodnie z ustawą trafiły do weryfikacji do zewnętrznego i niezależnego od Funduszu systemu potwierdzającego realizację płatności. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oznacza skierowanie wniosku na kolejny etap, którym jest wypłata środków. Podróżny dowie się o tym dzięki zmianie statusu swojego wniosku widocznej na koncie po zalogowaniu się do Portalu TFG albo bezpośrednio dzięki pojawieniu się zwrotu na koncie. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji we wspomnianym zewnętrznym systemie może okazać się, że termin rozpatrywania wniosku ulegnie wydłużeniu niekiedy do maksymalnego terminu przewidzianego przez ustawę. Mając na uwadze całkowity czas oczekiwania przez podróżnych na zwrot wpłaconych przez nich środków, Fundusz skontaktuje się z organizatorami imprez turystycznych celem potwierdzenia przez nich płatności otrzymanych od podróżnych.

UFG przewiduje zakończenie dodatkowej weryfikacji oraz skierowanie poprawnie zweryfikowanych wniosków do wypłaty do dnia 14.02.2021 r. i zachęca do sprawdzania statusu wniosków na kontach podróżnych w Portalu TFG oraz do sprawdzania salda rachunków bankowych wskazanych przez podróżnych do zwrotu.

Czytaj też: Zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki działa, ale z długim poślizgiem >