Jolanta Ojczyk: Aby klient biura podróży otrzymał zwrot za odwołaną imprezę z TFZ, wniosek złożony przez niego i biuro muszą zawierać identyczne dane, nie mogą się różnić. Okazuje się, że bardzo dużo wniosków nie przechodzi pozytywnie weryfikacji. Spodziewali się państwo tego?

Marek Niechciał: Dane muszą być ze sobą zgodne. Pamiętajmy, że tak przewiduje ustawa regulująca zwrot środków, a są to – o czym również trzeba pamiętać – środki publiczne. Wnioski zawierają w związku z tym szereg informacji, które muszą się zgadzać i do których potrzeba tożsamości, aby móc uruchomić wypłatę. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której mamy dwa wnioski, w których nie zgadzają się dane w postaci kwot i danych podróżnego. Komu i co mielibyśmy zatem wypłacić? Nie spodziewaliśmy się, że skala rozbieżności, które się pojawią, będzie aż tak duża, ale ważne jest to, że wspólnie z przedstawicielami branży turystycznej, ministerstwa, ale i reagując na głosy podróżnych, albo sami korygujemy złożone wnioski, albo komunikujemy taką konieczność. Tutaj ukłony w stronę branży i ministerstwa za współpracę, a podróżnym chcę powiedzieć, że zdajemy sobie sprawę z ich zniecierpliwienia i przepraszamy za ewentualne niedogodności, najważniejsze jednak jest to, że wypłaty trwają i mówimy już o znacznych sumach pieniędzy. Środków wystarczy dla wszystkich, którzy złożyli wnioski. 

 

Dlaczego tak się dzieje, że wnioski klientów i biur się różnią? Gdzie tkwi problem?

Do złożenia wniosku trzeba podejść analogicznie jak do wypełnienia i złożenia online zeznania podatkowego. Dane muszą się zgadzać, bo – jak wspomnieliśmy – chodzi o wydatkowanie publicznych pieniędzy. Nie dla krytyki kogokolwiek, ale dla pokazania skali przedsięwzięcia, które realizujemy w stosunkowo krótkim czasie chcemy pokazać rozbieżności. Również po to, aby kolejni organizatorzy i podróżni składający wnioski, mogli się ich ustrzec i wiedzieli na co zwrócić szczególną uwagę. Rozbieżności pojawiały się między innymi przy pisowni nazwisk z polskimi znakami (trzeba je uwzględniać), zdarzało się zaokrąglanie kwot do pełnych złotych, istotne różnice w podawaniu daty zawarcia umowy o imprezę turystyczną, błędy w numerach PESEL czy kilkukrotne złożenie tych samych wniosków przez organizatorów, albo składanie wniosków z konta podróżnego innego niż podróżny, który zawarł umowę czy podanie błędnego numeru rachunku do zwrotu. Niektórzy – w całkiem sporej liczbie – chcieli korzystać z wzorów wniosków, kopiując z nich dane, co siłą rzeczy nie mogło skutkować połączeniem wniosków. Przypominamy, że na portalu TFG znajduje się film i instrukcja pokazujące krok po kroku jak wypełnić wniosek, a w tym samy miejscu można znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości. Jeszcze inny przykład - jeśli od momentu rezygnacji z imprezy do momentu złożenia wniosku podróżny zmienił nazwisko (zmiana stanu cywilnego), to powinien uzgodnić to z organizatorem tak, aby dane w obydwóch wnioskach były ze sobą kompatybilne.

 


Może wymagają państwo za dużo szczegółowych danych? Np. numer konta z którego dokonano płatności, i numer konta na który przelać zwrot.

Ale przecież ten przykład nie powinien w ogóle dziwić. Jeśli za wycieczkę wpłacała inna osoba, niż ta, która podpisała umowę, to musimy wiedzieć komu zwrócić pieniądze, prawda? To podróżny decyduje o numerze konta do zwrotu, bo mógł przecież zmienić bank z którego korzysta, a brak takiej informacji spowoduje, że bank wskaże nam, że nie zgadzają się dane właściciela konta z numerem rachunku. Co do ilości danych – przypomnijmy, że tak mówi ustawa. Z drugiej strony spójrzmy na to tak – to mniejsza czy porównywalna ilość do tej, którą każdy z nas zamieszcza w zeznaniach podatkowych. I tu i tam mówimy w końcu o pieniądzach, bez skrupulatności nie da się do tego podejść. 

Ile wniosków będzie musiało być powtórnie złożonych, bo nie przejdzie weryfikacji? I czy wówczas ponownie składa go i biuro, i klient?

W przypadku części wniosków będzie konieczne złożenie ponownie wniosku, jednak w dużej części wniosków automatyzujemy korekty i komunikację zarówno z organizatorami, jak i podróżnymi, do których już kierujemy powiadomienia na ich konta na portalu TFG. 

Czy jeśli wniosek nie zostanie ponownie złożony, to jest tak, jakby nie był w ogóle złożony?

W przypadku kiedy wymagane jest ponowne złożenie wniosku, to jego brak – przypomnijmy, że wystąpienie o zwrot środków jest uprawnieniem – skutkuje brakiem rozpatrzenia danej sprawy. Czyli tak, wniosek trzeba złożyć ponownie (określone i komunikowane przez nas przypadki), inaczej brak wniosku oznaczał będzie brak wystąpienia podróżnego albo organizatora o zwrot środków. 

Czy można samodzielnie wycofać wniosek?

Nie, wniosków złożonych nie wycofujemy. Jeśli wniosek jednej strony nie połączy się z wnioskiem drugiej strony, to konieczne będzie złożenie nowego wniosku. Uwaga, to są przypadki, w których Fundusz będzie kontaktował się z zainteresowanymi stronami. 

Czy analizują państwo biura, które składają wnioski? Czy są to raczej małe, czy duże?

Oczywiście, widzimy to na bieżąco. Oczywiście wnioski złożyli niemal wszyscy najwięksi organizatorzy turystyki, wyjąwszy tych, którzy wcześniej ogłosili zwrot gotówki klientom, ale i wielu mniejszych. We wnioskach widać praktycznie całą reprezentację branży, a warto dodać że do tej pory wnioski złożyło ponad 230 organizatorów. 

Jaka jest średnia kwota zwrotu? I jak wyglądają statystyki, ile wniosków złożyli klienci i na jaką sumę, ile biura, i na jaką sumę, ile zostało pozytywnie zweryfikowanych, ile wniosków już załatwiono, tzn. wypłacono zwrot. 

Do 22 listopada wnioski złożyło ponad 85,5 tys. podróżnych. Wnioski złożone przed podróżnych opiewają łącznie na ponad 263 mln zł, zaś te złożone przez organizatorów na ponad 240 mln zł. Biorąc pod uwagę wysokość funduszu przeznaczonego na zwroty (300 mln zł) można powiedzieć, że pieniędzy wystarczy dla wszystkich podróżnych uprawnionych zgodnie z ustawą do zwrotu. Do dzisiaj wypłacono już ponad 40 mln zł, wypłaty trwają, realizujemy je siedem dni w tygodniu. Łącznie zrealizowaliśmy ponad 23 tysiące wniosków, ten proces – jak i wypłaty – również jest procesem ciągłym. Szacujemy, że do końca miesiąca suma wypłaconych przez UFG środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów sięgnie 50-60 mln zł. Należy pamiętać, że ta kwota powiększa się każdego dnia, stąd regularnie będziemy podawać do publicznej wiadomości aktualne kwoty.