Zgodnie z art. 15zzd tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy mogą złożyć do powiatowych urzędów pracy wnioski o jednorazowe pożyczki do wysokości 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.  Na wniosek pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że  przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia przedsiębiorca nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że aby nie zwracać, trzeba pamiętać o złożeniu wniosku w ciągu 14 dni od spełnienia warunku umorzenia.

Sprawdź w LEX: Jaki jest termin złożenia wniosku o umorzenie pożyczki 5.000 zł (pomoc z powodu COVID-19) w przypadku mikroprzedsiębiorcy, aby urząd mógł wydać pozytywną decyzję o umorzeniu? >

I to nie podoba się Adamowi Abramowiczowi, rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców, a także Andrzejowi Gawronowi, posłowi PiS. - Wymóg złożenia wniosku , to dodatkowa procedura obciążająca przedsiębiorcę, jak również pracowników urzędu pracy. Uważam, że możliwym i koniecznym jest wdrożenie systemu, który będzie weryfikował fakt utrzymania działalności przez wymagany okres. Spełnienie warunku oznaczałoby w sposób dorozumiany spełnienie tego warunku - pisze Andrzej Gawron w interpelacji do ministra rozwoju. Adam Abramowicz idzie o krok dalej.

Zobacz procedurę w LEX: Udzielenie mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa  >

Czytaj z jakiego wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy >>

 


Rzecznik chce zmian w tarczy antykryzysowej

Rzecznik MŚP w piśmie Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, postuluje zmianę przepisów tarczy antykryzysowej. Uważa, że przedsiębiorcy powinni w ogóle zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki, w tym składania oświadczenia że prowadzili działalność przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia (to oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń). Zdaniem rzecznika zgodnie z prawem przedsiębiorców organ nie może żądać dokumentów lub danych, które są w posiadaniu organu lub ma do nich dostęp na podstawie odrębnych przepisów. Tymczasem na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy organy władzy publicznej dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki. Dlatego Adam Abramowicz wystąpił z wnioskiem o ależy znowelizowanie art. 15 zzd ust. 7 i uchylenie ustęp 8. - Powinna zostać wprowadzona zasada, że umorzenie mikropożyczki następuje z mocy prawa – po spełnieniu ustawowych warunków - pisze rzecznik. 

Sprawdź w LEX: Czy z mikropożyczki może skorzystać osoba niezatrudniająca pracowników? >

Rzecznik dba o mikroprzedsiębiorców i dobry wizerunek rządu

Co więcej, w ocenie rzecznika obecna konstrukcja umorzenia pożyczki przewidzianej w art. 15zzd specustawy, może w niedalekiej przyszłości wygenerować liczne konflikty społeczne, które w ostatecznym rozrachunku zepsują dobry wizerunek wszystkich programów pomocowych przygotowanych przez rząd (tzw. tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa). Do rzecznika docierają bowiem sygnały, iż starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidują dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanki uprawniającej do tego. Powoduje on po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu, np. od kiedy właściwie należy liczyć ten termin. - Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem - podkreśla Adam Abramowicz. A może go mieć ponad 831 tysięcy mikrprzedsiębiorców. Do 22 maja bowiem tyle firm otrzymało już mikropożyczkę, łączna kwota wsparcia to 4,1 miliarda złotych.

Sprawdź w LEX: Jak przeliczać wysokość etatu do otrzymania mikropożyczki w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, skoro przedsiębiorca zatrudnia pracowników na umowę zlecenia ze stawką najniższą? >