Coraz więcej zawiadomień do prokuratury na nadużycia z tarcz finansowych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

W 2021 roku ZUS i PFR skierowały do prokuratury więcej niż w poprzednich latach doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących m.in. zgłaszania nieprawdziwych danych o podleganiu ubezpieczeniom społecznym jako pracowników osób pozornie zatrudnianych, by wprowadzić w błąd i uzyskać pomoc publiczną z tarczy finansowej PFR.

20.09.2022

Ostatni dzień na wnioski o świadczenie postojowe

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa

Od 16 maja 2022 roku w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia, czyli do wtorku 16 sierpnia 2022 roku, przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

16.08.2022

Rząd szykuje wsparcie dla ogrzewających peletem, olejem opałowym i LPG

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Tarcza Antykryzysowa

Międzyresortowy zespół kończy prace nad kompleksowym projektem dotyczącym pomocy dla ciepłowni oraz dla ogrzewających domy np. olejem opałowym, peletem drzewnym i LPG - zapowiedziała w środę wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na posiedzeniu senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacyjności.

03.08.2022

WUP w Lublinie musi wypłacić świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy zarządcy sukcesyjnemu

Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa

Zarządca sukcesyjny może wykonywać prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy bez zakłócenia funkcjonowania prowadzonej działalności, m.in. bez zerwania więzów prawnych wynikających z umów zawartych przez tego przedsiębiorcę – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

25.07.2022

Rząd przyjął przepisy, które mają pomóc sfinansować inwestycje z KPO

Finanse Tarcza Antykryzysowa

Rząd zaakceptował zmiany w trzech tarczach finansowych. Dzięki temu ma nie zabraknąć środków w okresie przejściowym na inwestycje realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Specyfika wdrażania i finansowania KPO polega na przekazywaniu unijnych środków w transzach, uzależnionych od osiągania przez państwa członkowskie tzw. kamieni milowych. Rozwiązanie to powoduje konieczność zapewnienia finansowania przejściowego.

21.06.2022

NSA oceni, czy wsparcie PFR dla przedsiębiorców może być kontrolowane przez sądy administracyjne

Administracja publiczna Tarcza Antykryzysowa

Sąd administracyjny odmówił rozpoznania skargi przedsiębiorcy ubiegającego się o subwencję od odmownej decyzji Polskiego Fundusz Rozwoju. Sąd uznał, że sprawa ma charakter cywilnoprawny i nie podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny. Z taką interpretacją przepisów nie zgadza się Rzecznik Praw Obywatelskich i kieruje skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

30.03.2022

Będą zmiany w realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy i ZUS

Prawo pracy Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Zmiany w realizacji zadań finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy oraz wykonywanych przez ZUS przewiduje projekt nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19. Na jej podstawie dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego będzie mógł np. zgodzić się na odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności.

25.03.2022

ZUS: Już można wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Od poniedziałku, 17 stycznia 2022 roku, przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 roku. Mogą także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17.01.2022

Zwolnienie ze składki ZUS, postojowe i dotacja – pomoc dla przedsiębiorców rusza od 1 stycznia

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie pomocowe w tej sprawie. Już od 1 stycznia firmy będą mogły składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia o zwolnienie z ZUS i postojowe.

22.12.2021

Firmy będą miały 6 tygodni więcej na rozliczenie nadwyżki z Tarczy Finansowej 2.0

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na rozliczenie nadwyżki z pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0, co ma im pomóc w uregulowaniu należności i zabezpieczeniu płynności finansowej. Będzie to możliwe dzięki w ustabilizowaniu sytuacji finansowej oraz zabezpieczeniu środków wymagane na spłaty i bieżące funkcjonowanie. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.

18.11.2021

GUS: W 2020 r. pandemia i lockdown zaburzyły dotychczasowe trendy na rynku pracy

Rynek Prawo pracy Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Pandemia COVID–19 wpłynęła negatywnie przede wszystkim na sytuację zawodową osób młodych - twierdzi GUS. W I kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. ubyło 124 tys. pracujących w wieku 15–34 lata, a w kolejnych kwartałach zmiany r/r były wyraźniejsze, bo w II kwartale ubyło 329 tys. młodych pracujących, w III kwartale - 356 tys., a w IV kwartale populacja ta zmalała r/r o 329 tys.

08.11.2021

Po interwencji Rzecznika MŚP WSA w Szczecinie uchylił decyzję w sprawie kodu PKD

Koronawirus Zwolnienie z ZUS Tarcza Antykryzysowa

Już kolejny wojewódzki sąd administracyjny podzielił opinię rzecznika, że przy przyznawaniu zwolnienia ze składek liczy się wykładnia celowościowa, a nie gramatyczna. Sąd potwierdził, że ustawodawca chciał przyznać tę ulgę faktycznie prowadzącym wymienioną w rozporządzeniu działalność, a nie mającym wymieniony w rozporządzeniu kod PKD wpisany w REGON.

03.11.2021

Dokumenty wrzucone bez pokwitowania do skrzynki to problem urzędu, nie obywatela

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Nie wszyscy ubiegający się o pomoc finansową z tarcz antykryzysowych ją otrzymali. ZUS twierdzi, że nie dostał od nich wniosków i wydał decyzje odmowne. Tymczasem osoby te konsekwentnie wskazują, że wrzuciły wnioski do skrzynki, ale z uwagi na tę formę, nie mają pokwitowania. Zdaniem prawników ryzyko takiego składania pism obciąża urząd, a nie obywatela.

27.10.2021

ZUS: Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Na taką ulgę mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

29.09.2021

NSA: Umowa o dofinasowanie po Covidzie może być zaskarżona do sądu administracyjnego

Prawo pracy Koronawirus Dofinansowanie do wynagrodzeń Tarcza Antykryzysowa

Zawieranie umowy o dofinansowanie z urzędem pracy wiąże się z realizacją określonych zadań dyrektora tej jednostki jako organu administracyjnego. Umowa o dofinansowanie nie jest umową nazwaną prawa cywilnego, a jedynie umową regulującą wypłatę należnych świadczeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I uznał, że sądy administracyjne mogą oceniać umowy z przedsiębiorcami.

29.09.2021

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy ocenią spełnienie warunków przyznania świadczeń dzięki informacjom z KAS i PIP

Prawo pracy Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce zmienić przepisy dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19. W planach jest m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących ewentualnych zwrotów środków, w tym zwrotów częściowych i zwrotu całego dofinansowania.

22.09.2021

Samozatrudnieni rzadziej zawieszają działalność gospodarczą

Małe i średnie firmy Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorcy rzadziej zawieszą swoje jednoosobowe firmy. Spadek rok do roku jest o blisko 20 proc. W pierwszym półroczu 2021 r. samozatrudnieni złożyli do CEIDG-u ponad 100 tys. wniosków w tej sprawie. Spadek wynika z dostosowania się przedsiębiorców do realiów gospodarczych czasów pandemii oraz przyjęcia subwencji, przyznawanych w ramach antykryzysowych działań rządu.

02.09.2021

Odprawy covidowe nadal budzą wątpliwości

Prawo pracy Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Po ponad roku obowiązywania ustawy w sprawie COVID-19, która wprowadziła limit odpraw wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jej art. 15gd nadal budzi wątpliwości interpretacyjne i nie daje, ani pracownikom, ani pracodawcom jasnych reguł rozliczania przy zakończeniu stosunku pracy – pisze adwokat Karolina Kołakowska.

23.08.2021

Pierwsi beneficjenci Tarczy 1.0 zaczynają spłatę subwencji

Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Wiosną 2020 roku, w ramach pierwszej tarczy PFR, 348 tysięcy przedsiębiorstw z całej Polski otrzymało wsparcie na łączną kwotę 61 mld złotych. Decyzję o umorzeniu otrzymało już 265 tys., czyli 77 proc. firm, ale umorzenie nie obejmie wszystkich i nie w pełnej kwocie otrzymanej pomocy. Od 26 lipca beneficjenci Tarczy 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, która pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR.

26.07.2021

Przepisy o obniżkach czynszów w galeriach handlowych wchodzą w życie

Prawo gospodarcze Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Od piątku obowiązują nowe zasady wsparcia dla najemców sklepów w dużych galeriach handlowych. Dzięki nim będą płacić niższe czynsze za okresy lockdown'ów. Nie wszystkim podobają się te rozwiązania. Krytykuje je m.in. Polska Rada Centr Handlowych.

23.07.2021
1  2  3  4  5    11
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski