Pytanie
W jaki sposób rozliczyć otrzymaną zaliczkę na poczet eksportu towarów według nowych regulacji w zakresie podatku VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. dla poniższych wariantów, przy założeniu rozliczeń miesięcznych?
I wariant: data otrzymania zaliczki 10 stycznia 2014 r. Data wywozu towarów 15 luty 2014 r. Data otrzymania komunikatu IE-599 26 luty 2014 r.
II wariant: data otrzymania zaliczki 10 stycznia 2014 r. Data wywozu towarów 15 luty 2014 r. Data otrzymania komunikatu IE-599 25 marca 2014 r.
III wariant: data otrzymania zaliczki 10 stycznia 2014 r. Data wywozu towarów 15 luty 2014 r. Data otrzymania komunikatu IE-599 26 marca 2014 r.
IV wariant: data otrzymania zaliczki 10 stycznia 2014 r. Data wywozu towarów 15 luty 2014 r. Data otrzymania komunikatu IE-599 1 kwietnia 2014 r.
V wariant: data otrzymania zaliczki 10 stycznia 2014 r. Data wywozu towarów 15 luty 2014 r. Data otrzymania komunikatu IE-599 25 maja 2014 r.
VI wariant: data otrzymania zaliczki 10 stycznia 2014 r. Data wywozu towarów 15 luty 2014 r. Data otrzymania komunikatu IE-599 25 czerwca 2014 r.