W bieżącym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 15% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 30% (w styczniu odpowiednio 13% i 28%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej są nadal niekorzystne, choć lepsze od formułowanych w styczniu. Spośród badanych przedsiębiorstw 22% planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 18%). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym.

Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są pesymistyczne i gorsze od zgłaszanych w styczniu. Planowane ograniczenie zatrudnienia może być mniejsze od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Należy oczekiwać dalszego spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych, zbliżonego do zapowiadanego w styczniu. W porównaniu z lutym ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 71% do 56% (w styczniu 2010 r. - 63%).