Komisja Europejska ogłosiła opiewające na 35 milionów euro zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów ekoinnowacyjnych finansowanych w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji. W ramach części tego programu dotyczącej ekoinnowacji na rok 2010 ogłoszono zaproszenie do składania wniosków, udostępniając środki dla nowych projektów w dziedzinie recyklingu materiałów, zrównoważonych produktów budowlanych, sektora żywności i napojów oraz ekologicznych praktyk biznesowych. Szczególnie mile widziane będą wnioski składane przez małe przedsiębiorstwa oferujące ekologiczne produkty lub usługi, które potrzebują środków w celu zwiększenia swojej obecności na rynku. Zaproszenie zostaje otwarte z dniem dzisiejszym i pozostaje otwarte do dnia 9 września 2010 r. Oczekuje się, że finansowanie może otrzymać około 50 projektów.

- Niniejsze zaproszenie dotyczące innowacyjnych projektów stanowi niezwykłą szansę dla utalentowanych przedsiębiorców europejskich, aby pochwalić się nowymi pomysłami umożliwiającymi zmniejszenie naszego szkodliwego wpływu na środowisko. Część programu na rzecz konkurencyjności i innowacji dotycząca ekoinnowacji pokazuje, że wspieranie ochrony środowiska jest opłacalne z biznesowego punktu widzenia, a na przykładzie wielu produktów i usług widać, w jaki sposób łączyć można wzrost oparty na zasadach konkurencyjności z ochroną środowiska - powiedział Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska.

Finansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów. Zaproszenie obejmuje cztery główne obszary:
- recykling materiałów
- zrównoważone produkty budowlane
- sektor żywności i napojów
- przedsiębiorczość ekologiczna


Zaproszenie kierowane jest głównie do MŚP mających w swoim dorobku ekologiczny produkt, proces lub usługę o sprawdzonych właściwościach technicznych, którym nie udało się przebić na rynku. W ramach zaproszenia udostępnia się bezpośrednie współfinansowanie w formie dotacji obejmujących do 50 proc. całkowitego kosztu projektu. Oczekuje się, że udostępnione na 2010 r. fundusze w wysokości 35 milionów euro pozwolą zrealizować około 45-50 nowych projektów. Jako kryteria wyboru projektów przyjmuje się innowacyjność podejścia, szansę na upowszechnienie na rynku oraz wkład w europejską politykę ochrony środowiska, w szczególności pod kątem wydajnego wykorzystywania zasobów.

W ramach programu realizowane są obecnie ok. 44 projekty, a kolejne 45 czeka na uruchomienie jeszcze w tym roku. Dotyczą one między innymi: przetwarzania zużytych opon na wartościowe materiały izolacyjne; wykorzystania plantacji bambusa do oczyszczania „szarej wody” oraz zastępowania konwencjonalnych etykiet papierowych przy pomocy innowacyjnych technologii laserowych.

Zaproszenie do składania wniosków na 2010 r. zostanie otwarte dziś podczas dnia informacji na temat ekoinnowacji w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji odbywającego się w budynku Charlemagne w Brukseli. Termin przesyłania wniosków upływa 9 września.

W całym okresie 2008-2013 na część programu na rzecz konkurencyjności i innowacji dotyczącą ekoinnowacji przypada całkowity budżet w wysokości ok. 200 milionów euro, przy pomocy którego wspiera się pierwsze wdrożenia i dalsze rozpowszechnianie na rynku zrównoważonych rozwiązań pozwalających na lepsze wykorzystanie naturalnych zasobów Europy. Część poświęcona ekoinnowacji stanowi pro-ekologiczny element programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz aktywny wkład w plan działań na rzecz technologii dla środowiska (ETAP).