Konsultacje są prowadzone przez Komisję Europejską. Jak zaznacza resort rozwoju, zainteresowane podmioty mogą przedstawić swoją opinię i propozycje dotyczące nowych rodzajów działalności gospodarczych, które mogłyby zostać dodane do Taksonomii UE lub potencjalnych zmian technicznych kryteriów kwalifikacji dla działalności gospodarczych ujętych w rozporządzeniach delegowanych do rozporządzenia (UE) 2020/852 ws. taksonomii. Uwagi można zgłaszać do 15 grudnia br. Zostaną one następnie przeanalizowane przez Techniczną Grupę Roboczą Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania (czyli organ doradczy Komisji Europejskiej). 

Formularz dostępny jest on-line pod tym linkiem.

Jak zaznacza KE, kwestionariusz ma przede wszystkim umożliwić zainteresowanym podmiotom sugestii dotyczących nowych rodzajów działalności gospodarczej, które można dodać do taksonomii UE, lub potencjalnych zmian technicznych kryteriów kwalifikacji istniejących rodzajów działalności. Pierwszy etap konsultacji potrwa do 15 grudnia, ale strona z ankietą nie będzie zamknięta - zostanie wyznaczony kolejny etap zgłaszania wniosków. Narzędzie ma być na bieżąco monitorowane przez KE. 

 

Czym jest taksonomia UE? 

Ramy unijnej taksonomii zostały określone w rozporządzeniu z 2020 r. Ogólnie rzecz biorąc, jest to narzędzie mające ułatwiać określenie, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo, i wskazuje kryteria, jakimi należy się kierować w tym zakresie. Pośrednim celem przepisów jest również wyeliminowanie manipulacji dotyczących rzekomych deklaracji o ekologiczności, które nie pokrywają się z rzeczywistością (czyli tzw. greenwashingu). Rozporządzenie wprowadza także obowiązki raportowania dla części firm.