Rząd zaakceptował propozycję nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz prawa budowlanego. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowe rozwiązania wynikają również z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.

Najważniejsze rozwiązania

W nowych przepisach proponuje się:  

  • Wprowadzenie zmian w sprawie wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, rozszerzających zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli. Dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.
  • Umożliwienie powszechnego dostępu do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.
  • Podniesienie jakości merytorycznej sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.
  • Wprowadzenie zmian korygujących istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji.

Rząd proponuje również, by inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) obowiązkowo dołączali  świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

WZÓR DOKUMENTU: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku >>>

Czytaj też: Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej w opisie projektu budowlanego, w odniesieniu do budynków wielo i jednorodzinnych, projektu podstawowego oraz zamiennego >>>